اخبار پدیده

اخبار پدیده

بازدید معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش از شهر رؤیایی پدیده

سه شنبه 23 بهمن 1397-08:28
به گزارش روابط عمومی گروه شرکتهای پدیده، آقای دکتر سعیدی معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش، امروز از قسمت های مختلف شهر رویایی پدیده بازدید نمود و در جریان فعالیتهای گردشگری، اقتصادی و سرمایه گذاری مجموعه قرار گرفت. معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش در پایان این بازدید با مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده ملاقات نمود. دکتر ابوالفضل انتظاری در این بازدید ضمن تشکر و قدردانی از مساعدت هایی که منطقه آزاد کیش برای بهره برداری و اجرای پروژه های شهر افسانه ای پدیده انجام داده اند، بر ضرورت استمرار و مساعدت بیشتر منطقه آزاد برای اجرای پروژه بزرگ پدیده در آن منطقه تاکید کرد و در ادامه مباحث فیمابین منطقه آزادکیش با مجموعه پدیده مورد بحث و بررسی قرار گرفته و برای همکاری های دو مجموعه تفاهمات لازم انجام شد.