اخبار پدیده

اخبار پدیده

گزارش تفریغ بودجه نه ماهه گروه شرکتهای پدیده

یکشنبه 28 بهمن 1397-09:28
به گزارش روابط عمومی گروه شرکتهای پدیده در جلسه ای با حضور مدیران عامل شرکت‌ها و معاونین مالی آنها، گزارش تفریغ بودجه ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۷ شرکت ها به تفکیک ارائه شد. به گزارش خبرنگار ما در این جلسه همچنین بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ مصوب شرکت هلدینگ توسعه تبیین و برای اجرا به شرکت ها ابلاغ گردید. در پایان این جلسه مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده از همه مدیران عامل شرکتها خواست که متناسب با تفریغ بودجه ارائه شده و در صورت نیاز نسبت به ارائه لایحه اصلاح یا متمم بودجه اقدام و آن را به تصویب هیئت مدیره های مربوطه برسانند. همچنین به شرکت ها تکلیف شد بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ خود را متناسب با رهنمودهای بخشنامه بودجه، حداکثر تا نیمه اسفندماه تهیه و به تصویب هیئت مدیره های مربوطه برسانند.