اخبار پدیده

اخبار پدیده

برگزاری نشست شورای اداری گروه شرکتهای پدیده

یکشنبه 12 اسفند 1397-09:50
به گزارش روابط عمومی گروه شرکتهای پدیده، نشست هفتگی مدیران و شورای اداری شرکتها برگزار شد در این نشست مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل، مدیر فرهنگی، هنری و گردشگری، مدیر بهره برداری و فروش، و مشاور بهره برداری گزارشی را از فعالیت تحت مدیریتی خود ارائه نمودند. بر اساس گزارشات ارائه شده تمام قراردادها و انتخاب کارگزاران و پیمانکار های مربوط به استقبال از بهار انجام شده است و فعالیت های عمرانی، طراحی، بهسازی و نوسازی در مجموعه پدیده شاندیز آغاز شده است.