اخبار پدیده

اخبار پدیده

برگزاری جلسه هیئت مدیره شرکت بین المللی پدیده کیش

یکشنبه 12 اسفند 1397-10:11
به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های بدیده، در نشست هیئت مدیره پدیده شرکت بین المللی پدیده کیش، مدیرعامل گزارش کاملی را از فعالیت های جاری در شهر افسانه ای پدیده کیش و رایزنی ها و هماهنگی های با منطقه آزاد جهت آماده سازی برنامه های استقبال از بهار و توسعه فعالیت های تجاری و بازرگانی و گردشگری ارائه نمود. در این نشست همچنین لوایح پیشنهادی برای انتخاب کارگزاران بهره برداری در حوزه اسکان موقت مسافرین نوروزی و بهره گیری از خدمات دستگاه نظارت انتخابی و اتخاذ رویکرد سازمانی برای مذاکره و تفاهم با منطقه آزاد در خصوص مطالبات فیمابین مطرح و تصمیم‌گیری‌های لازم اتخاذ شد. مدیرعامل شرکت بین المللی پدیده کیش همچنین گزارش کاملی را از مذاکرات و تفاهمات لازم برای انتخاب مشاور مطالعات اقتصادی پدیده کیش ارائه و پیشنهادات مربوطه مورد تصویب قرار گرفت.