اخبار پدیده

اخبار پدیده

برگزاری نشست کارگروه بهره برداری،تبلیغات و رسانه

دوشنبه 20 اسفند 1397-10:20
به گزارش روابط عمومی گروه شرکتهای پدیده، کارگروه بهره برداری، تبلیغات و رسانه در حضور مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده برگزار شد. در این نشست گزارش کاملی از اجرای عملیات زیرساخت و ایجاد جاذبه ها و پیرایش محیطی ارائه شد. مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده در این نشست با‌ تاکید بر اهمیت جذب گردشگران ایام نوروزی به مجموعه پدیده و استفاده از فرصت حضور گردشگران برای تبلیغ و اعتباربخشی مجدد پدیده، گفت: جاذبه ها به نحوی پایدار باشد که بتواند در ایام پس از نوروز نیز استفاده شود و ضمن اینکه برنامه ریزی ویژه ای برای پذیرش و خدمات دهی به گردشگران انجام گیرد.