اخبار پدیده

اخبار پدیده

صد و پنجاهمین نشست هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان پدیده

سه شنبه 21 اسفند 1397-09:24
در نشست هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان پدیده، ۱۴ لایحه پیشنهادی مدیر عامل مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. در این نشست مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان، گزارشی را از جذب اعتبارات خط اعتباری کنسرسیوم بانکی و هزینه های صورت گرفته در مجموعه پروژه های عمرانی ارائه نمود.