اخبار پدیده

اخبار پدیده

جلسه هماهنگی آغاز فعالیت شرکت مشاور اقتصادی پروژه پدیده شاندیز

پنجشنبه 23 اسفند 1397-09:06
با حضور نمایندگان کارفرما،مدیریت طرح و مشاور در محل دفتر مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز برگزار گردید.