اخبار پدیده

اخبار پدیده

نشست هیئت مدیره شرکت تجارت الکترونیک پدیده کیش برگزار شد

شنبه 25 اسفند 1397-09:32
به گزارش روابط عمومی گروه شرکتهای پدیده، در این نشست مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک پدیده کیش، گزارش کاملی را از تحولات و رویکردهای سازمانی شرکت مذکور و انتظام فعالیتها و سازمان نیروها ارائه کرد. در این نشست همچنین گزارش تفریغ بودجه ۱۰ ماهه اول سال ۱۳۹۷ و اصلاحات پیشنهادی و همچنین بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ شرکت مذکور مورد بررسی و کلیات آن تصویب شد.