اخبار پدیده

اخبار پدیده

آخرین جلسه شورای مدیران گروه شرکتهای پدیده در سال جاری

یکشنبه 26 اسفند 1397-10:59
به گزارش روابط عمومی گروه شرکتهای پدیده، در این جلسه مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده ضمن تقدیر از تمامی فعالیت ها و اقدامات قابل قبول همکاران در مجموعه پدیده گفت: هر چند ابرپروژه پدیده نیز مانند سایر پروژه های اقتصادی فراز و فرودهای بسیاری را در روند اجرایی پروژه های خود به دلیل نوسانات بالای بازار ارز در کشور داشته است، اما به پشتوانه و همراهی سهامداران و کمک دستگاه قضا و حاکمیت و البته تلاش همکاران، تراز مجموعه در سال جاری خیلی خوب بود. دکتر انتظاری همچنین ضمن دریافت گزارش اقدامات عمرانی، فرهنگی، گردشگری و تبلیغات و گزارش فعالیت های استقبال از بهار ۱۳۹۸، بر جذب حداکثری گردشگران داخلی و خارجی نوروزی در شهر رؤیایی پدیده تاکید کرد. دکتر انتظاری خاطرنشان ساخت: مردم ایران امسال نوروزی متفاوت و پرشوری را در شهر رویایی پدیده تجربه خواهند کرد. مدیر عامل گروه شرکتهای پدیده با اشاره به همه موفقیت هایی که در حوزه عمرانی، گردشگری و بازرگانی حاصل شده است، گفت: تقریباً تمامی حوزه‌های مجموعه پدیده رونق را دارد تجربه می کند اما در حوزه سهام ما به هدفها و وعده‌های قابل قبولی نرسیده ایم. در این خصوص باید دستگاه حاکمیت اقدام و تزریق مالی ویژه ای را داشته باشند.