اخبار پدیده

اخبار پدیده

برگزاری نشست هیئت مدیره شرکت پدیده پارسیان توس

سه شنبه 28 اسفند 1397-15:22
به گزارش روابط عمومی گروه شرکتهای پدیده، در نشست هیئت مدیره شرکت پدیده پارسیان توس، گزارش مدیرعامل از روند فعالیت ها و همچنین برنامه های عیدانه و استقبال از بهار در رستوران های بین المللی پدیده در مشهد و تهران ارائه شد. در این نشست همچنین لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۸ گروه رستوران های بین المللی پدیده مطرح و کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت.