اخبار پدیده

اخبار پدیده

نخستین جلسه کارگروه بهره برداری و تبلیغات در سال 1398

چهارشنبه 21 فروردین 1398-14:13
در این جلسه آسیب شناسی و بررسی کیفیت برگزاری ویژه برنامه های نوروز۱۳۹۸و تصمیم گیری در خصوص برگزاری جشن ویژه نیمه شعبان با تبلیغات فراگیر و گسترده مورد تاکید قرار گرفت. همچنین بهره برداری حداکثری از واحدهای تجاری آماده تحویل نیز مورد بررسی و تاکید مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده در جهت رونق حداکثری مجموعه قرار گرفت.