اخبار پدیده

اخبار پدیده

نخستین جلسه هیئت مدیره موسسه پشتیبانی سهام پدیده در سال ۱۳۹۸

چهارشنبه 21 فروردین 1398-14:15
به گزارش روابط عمومی گروه شرکتهای پدیده، در این جلسه مدیر عامل موسسه گزارشی را از آخرین شرایط بازار سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده و همچنین مراجعات ایام عیدی گردشگران سهامدار ارائه کرد. بر اساس گزارش مدیرعامل موسسه، در ایام عید تعدادی زیادی از سهامداران با مراجعه حضوری به دفتر آن موسسه در مجموعه مرکز خرید پدیده، اطلاعات سهامداری خود را جویا و تدقیق نموده اند. در این نشست مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده نیز در خصوص فرایند پیگیری و توافقات انجام شده در قالب جلسات وزیر اقتصاد و دارایی و اقداماتی که بایستی از سوی موسسه انجام بگیرد، گزارشی ارائه کرد. همچنین در این جلسه پیشنهادات مختلف مربوط به نحوه فعالیت بازار خرید و فروش و نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و توسعه در فرض توافقات انجام شده با وزیر اقتصاد و دارایی بررسی و مقرر شد موضوع با انجام کارشناسی و مشاوره های بیشتر جمع بندی و در دستور کار اجرایی قرار گیرد.