اخبار پدیده

اخبار پدیده

نشست هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان پدیده

سه شنبه 27 فروردین 1398-09:39
به گزارش روابط عمومی گروه شرکتهای پدیده، هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان پدیده در جلسه امروز خود چندین لایحه پیشنهادی مدیر عامل را بررسی و تصویب نمود. از مهمترین مصوبات هیئت مدیره در این نشست تصویب نهایی بودجه سال ١٣٩٨ شرکت ابنیه و ساختمان پدیده بود. همچنین در این نشست لوایح پیشنهادی مدیر عامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده در خصوص انتخاب پیمانکاران ریز پروژه ها و تامین کننده های تجهیزات گرمایشی و سرمایشی و تعیین تکلیف پیگیری های حقوقی از بستانکاران شرکت مطرح و با انجام اصلاحاتی مصوب شد