اخبار پدیده

اخبار پدیده

برگزاری نشست شورای اداری گروه شرکتهای پدیده

دوشنبه 16 اردیبهشت 1398-10:19
در نشست هفتگی شورای اداری گروه شرکتهای پدیده هر یک از مدیران: شرکت بین المللی عمران پدیده کیش ، شرکت پارسیان توس، شرکت ابنیه و ساختمان پدیده گزارشی را از حوزه کاری خود ارائه نمودند. در این نشست همچنین مدیر مجامع و حسابرسی داخلی و مدیران مالی: شرکت ابنیه و ساختمان پدیده، شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز، گزارشی را از تهیه صورتهای مالی سال ۱۳۹۷ و مراحل استقرار و آغاز حسابرسی های رسمی سالانه و برنامه ریزی برای تشکیل مجامع شرکتهای اقماری ارائه نمودند.