اخبار پدیده

اخبار پدیده

گزارش مشاور استقرار حاکمیت شرکتی به هیئت مدیره توسعه و ابنیه پدیده

پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398-09:54
به گزارش روابط عمومی گروه شرکتهای پدیده، هلدینگ کارگزاری و سرمایه گذاری سهم آشنا گزارشی را از چگونگی، مزایا و روند استقرار حاکمیت شرکتی در مجموعه گروه شرکتهای پدیده به نشست مشترک هیئت مدیره شرکت توسعه و شرکت ابنیه پدیده ارائه کرد. در قالب طرح استقرار حاکمیت شرکتی، استانداردها و انتظام های ساختاری، سیاستی، فرایندی، روان سازی گردش امور و انتخاب ها و گزینش ها منطقی و بهینه صورت خواهد گرفت و نتیجه نهایی آن علاوه بر ایجاد بهره‌وری و شفاف سازی؛ باعث تصمیم سازی های بهینه و ایجاد اعتبار و برند شرکتی خواهد شد.