اخبار پدیده

اخبار پدیده

برگزاری نشست شورای اداری گروه شرکتهای پدیده

یکشنبه 22 اردیبهشت 1398-10:40
به گزارش روابط عمومی گروه شرکتهای پدیده، در نشست پیگیری تکالیف تعیین شده برای هر یک از مجموعه های شرکتی در خصوص تهیه صورت های مالی و انجام حسابرسی سالانه و برنامه ریزی برای برگزاری مجامع انجام گرفت. بر اساس این گزارش در طی هفته آینده تا نیمه خرداد ماه، گزارش حسابرسی شرکت های اقماری نهایی شده و مجامع عمومی آن ها برابر قانون تجارت برگزار خواهد شد. در این نشست همچنین تکالیف حوزه اقتصادی و بهره برداری در خصوص توسعه بهره برداری از مجموعه های آماده بازرگانی، تجاری و فرهنگی پیگیری شد و مدیران مربوطه گزارش‌های حوزه خود را ارائه نمودند.