اخبار پدیده

اخبار پدیده

 نشست هیئت مدیره شرکت بین المللی پدیده کیش 97/08/20

نشست هیئت مدیره شرکت بین المللی پدیده کیش 97/08/20

جلسه هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان مورخ 97/08/20

جلسه هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان مورخ 97/08/20

بازدید جمعی از مهندسین و مدیران سایت 420 هکتاری سازمان نظام مهندسی اردبیل از شهر رویایی پدیده شاندیز

بازدید جمعی از مهندسین و مدیران سایت 420 هکتاری سازمان نظام مهندسی اردبیل از شهر رویایی پدیده شاندیز

نشست صمیمی مدیران ارشد و عالی گروه شرکت های پدیده شاندیز با یحیی گل محمدی

نشست صمیمی مدیران ارشد و عالی گروه شرکت های پدیده شاندیز با یحیی گل محمدی

کمیته بهره برداری و تبلیغات گروه شرکت های پدیده شاندیز

کمیته بهره برداری و تبلیغات گروه شرکت های پدیده شاندیز

جلسه کمیته فنی و عمرانی گروه شرکت های پدیده 25 مهر97

جلسه کمیته فنی و عمرانی گروه شرکت های پدیده 25 مهر97

نشست مدیرعامل گروه شرکت های پدیده شاندیز با سرمایه گذار داوطلب

نشست مدیرعامل گروه شرکت های پدیده شاندیز با سرمایه گذار داوطلب

برگزاری دوره تخصصی میکسولوژی در پدیده شاندیز

برگزاری دوره تخصصی میکسولوژی در پدیده شاندیز

مرحله نهایی مسابقات قویترین مردان جایزه بزرگ پدیده

مرحله نهایی مسابقات قویترین مردان جایزه بزرگ پدیده

نشست کارگروه عمرانی گروه شرکت های پدیده

نشست کارگروه عمرانی گروه شرکت های پدیده

نشست جمع بندی کلی کارشناسی و مدیریتی مدیر عامل گروه شرکت های پدیده

نشست جمع بندی کلی کارشناسی و مدیریتی مدیر عامل گروه شرکت های پدیده

جلسه هم اندیشی اعضای هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان و مدیران این دفاتر با مدیران ارشد گروه شرکت های پدیده شاندیز

جلسه هم اندیشی اعضای هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان و مدیران این دفاتر با مدیران ارشد گروه شرکت های پدیده شاندیز

پربازدیدترین ها

گزارش تصویری بلوک 1 تا 11 مرکز خرید پدیده که تحویل پیمانکار شد

گزارش تصویری بلوک 1 تا 11 مرکز خرید پدیده که تحویل پیمانکار شد

جشن نوروزگاه ۹۶ ، ۴ فروردین دربازار قدیم پدیده شاندیز

جشن نوروزگاه ۹۶ ، ۴ فروردین دربازار قدیم پدیده شاندیز

گزارش تصویری - حضور زائران بارگاه رضوی در  مرکز خرید پدیده شاندیز

گزارش تصویری - حضور زائران بارگاه رضوی در مرکز خرید پدیده شاندیز