اخبار پدیده

اخبار پدیده

جلسه هفتگی کمیته بهره برداری و تبلیغات گزارشات برگزاری مراسمات ملی و مذهبی

جلسه هفتگی کمیته بهره برداری و تبلیغات گزارشات برگزاری مراسمات ملی و مذهبی

گوشه های از لحظات خاطرانگیز و پرشور جشن عیدسعید قربان خیابان سنگفرش

گوشه های از لحظات خاطرانگیز و پرشور جشن عیدسعید قربان خیابان سنگفرش

جشن بزرگ عید سعید قربان در رستوران بین المللی پدیده شاندیز

جشن بزرگ عید سعید قربان در رستوران بین المللی پدیده شاندیز

جلسه هفتگی هیئت مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز

جلسه هفتگی هیئت مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز

عملیات عمرانی تجهیز کارگاه بلوک ۱۱تا ۱۹ مرکز تعطیلات سرگرمی و خرید پدیده شاندیز

عملیات عمرانی تجهیز کارگاه بلوک ۱۱تا ۱۹ مرکز تعطیلات سرگرمی و خرید پدیده شاندیز

حضور گردشگران ایرانی وخارجی دررستوران بین المللی پدیده شاندیز

حضور گردشگران ایرانی وخارجی دررستوران بین المللی پدیده شاندیز

 جلسه هفتگی کمیته بهره برداری و تبلیغات

جلسه هفتگی کمیته بهره برداری و تبلیغات

 جلسه هفتگی هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان

جلسه هفتگی هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان

برگزاری جلسه هیئت مدیره موسسه پشتیبانی سهام پدیده شاندیز

برگزاری جلسه هیئت مدیره موسسه پشتیبانی سهام پدیده شاندیز

برگزاری جلسه هفتگی شورای اداری گروه شرکت های پدیده شاندیز

برگزاری جلسه هفتگی شورای اداری گروه شرکت های پدیده شاندیز

حضور و همراهی گردشگران در شهر رویایی پدیده شاندیز در پنجشنبه ۱۳۹۷/۵/۲۵

حضور و همراهی گردشگران در شهر رویایی پدیده شاندیز در پنجشنبه ۱۳۹۷/۵/۲۵

بازدید جمعی از سهامداران از پروژه های عمرانی گروه شرکت های پدیده در شهررویایی پدیده_شاندیز

بازدید جمعی از سهامداران از پروژه های عمرانی گروه شرکت های پدیده در شهررویایی پدیده_شاندیز

پربازدیدترین ها

گزارش تصویری بلوک 1 تا 11 مرکز خرید پدیده که تحویل پیمانکار شد

گزارش تصویری بلوک 1 تا 11 مرکز خرید پدیده که تحویل پیمانکار شد

جشن نوروزگاه ۹۶ ، ۴ فروردین دربازار قدیم پدیده شاندیز

جشن نوروزگاه ۹۶ ، ۴ فروردین دربازار قدیم پدیده شاندیز

گزارش تصویری - حضور زائران بارگاه رضوی در  مرکز خرید پدیده شاندیز

گزارش تصویری - حضور زائران بارگاه رضوی در مرکز خرید پدیده شاندیز