فراخوان ثبت نقل و انتقال سهام پدیده اعلام شد

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل گروه شرکت های پدیده از فراخوان ثبت نقل و انتقال سهام خبر داد.

  • امتیاز به مطلب (3) نفر

شماره خبر : 1008

فراخوان ثبت نقل و انتقال سهام پدیده اعلام شد


مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل گروه شرکت های پدیده از فراخوان ثبت نقل و انتقال سهام خبر داد.


فراخوان ثبت نقل و انتقال سهام پدیده اعلام شد

به گزارش سایت اخبار پدیده، دکتر علی حامدمقدم بیان کرد: از آنجا که برخی سهامداران بدون ثبت در دفاتر قانونی شرکت نسبت به نقل و انتقال خود به دیگران به صورت قراردادی، وکالتی و ... مبادرت نموده اند بدین وسیله از کلیه خریداران و فروشندگان این گونه سهام دعوت به عمل می آید تا به منظور ثبت قانونی نقل و انتقال و تکمیل بانک اطلاعاتی به آدرس شاندیز- پروژه پدیده- ساختمان قلعه بر اساس زمانبندی مراجعه فرمایند.

وی در خصوص زمان بندی فوق الذکر اظهار کرد: این زمان بندی بر اساس حروف الفبای نام خانوادگی فروشنده تنظیم و بدین شرح اعلام شده است:

آ-الف، شنبه ٢۵ و یکشنبه ٢۶ دی ماه
ب-پ دوشنبه ٢٧ و سه شنبه ٢٨ دیماه
ت-ث چهارشنبه ٢٩ و پنجشنه ٣٠ دیماه
ج-چ شنبه ٢ و یکشنبه ٣ بهمن
ح-خ دوشنبه ۴ و سه شنبه ۵ بهمن
د-ذ-ر-ز-ژ چهارشنبه ۶ و پنجشنبه ٧ بهمن
س-ش شنبه ٩ و یکشنبه ١٠ بهمن
ص-ض دوشنبه ١١ و سه شنبه ١٢ بهمن
ط-ظ-ع-غ چهارشنبه ١٣ و پنجشنبه ١۴ بهمن
ف-ق شنبه ١۶ و یکشنبه ١٧ بهمن
ک-گ دوشنبه ١٨ و سه شنبه ١٩ بهمن
ل-م-ن چهارشنبه ٢٠ و پنجشنبه ٢١ بهمن
و-ه شنبه ٢٣ و یکشنبه ٢۴ بهمن
ی دوشنبه ٢۵ و سه شنبه ٢۶ بهمن
افراد باقی مانده نیز در روزهای چهارشنبه ٢٧، پنجشنبه ٢٨ و شنبه ٣٠ بهمن مراجعه فرمایند.

حامدمقدم با بیان اینکه افراد باید در ساعت اداری مراجعه نمایند، تصریح کرد: بر اساس این فراخوان فقط نقل و انتقال سهامی انجام می شود که طرفین به اتفاق و یا نماینده قانونی آن ها در دفتر سهام شرکت حضور داشته باشند. ضمنا همراه داشتن اصل شناسنامه و اصل کارت ملی طرفین و اصل مدرک قانونی مبنی بر نقل و انتقال به همراه اصل شناسنامه و کارت ملی وکیل در هنگام ثبت نقل و انتقال ضروری است.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل گروه شرکت های ادامه داد: هر گونه خرید و فروش سهام بایستی با اطلاع امور سهام شرکت بوده و در دفتر سهام ثبت شود . بدیهی است در صورتی که شخصی سهام را خریداری نماید که توقیف و یا سایر محدودیت ها برای سهام مزبور وجود داشته باشد موجبات ضرر و زیان متوجه خریدار سهام می گردد که شرکت در این باره مسئولیتی نخواهد داشت.

وی گفت: با انتقال رسمی سهام تمامی منافع و حقوق مربوطه نیز منتقل و هر گونه امتیاز یا حقوق قابل واگذاری مربوط به گذشته و آینده به خریدار تعلق خواهند گرفت.

نظرات

ارسال نظر

  • مهمترین اتفاق سال 95 برای پدیده چه بود؟

لينک اخبار و مطالب خواندنی خود را برای ما ارسال کنيد.