وجود ابرپروژه های شهری زمینه ساز تحولات چشمگیر اجتماعی است

وجود ابر پروژه های شهری زمینه ساز تحولات چشمگیری در ابعاد اجتماعی زندگی شهروندان خواهد داشت.

  • امتیاز به مطلب (0) نفر

شماره خبر : 1331

وجود ابرپروژه های شهری زمینه ساز تحولات چشمگیر اجتماعی است
دکتر زهرا عنابستانی


وجود ابر پروژه های شهری زمینه ساز تحولات چشمگیری در ابعاد اجتماعی زندگی شهروندان خواهد داشت.


وجود ابرپروژه های شهری زمینه ساز تحولات چشمگیر اجتماعی است

در این یادداشت تلاش شده تا تاثیر وجود و فعالیت مجموعه گردشگری پدیده را بر توسعه پایدار اجتماعی شهری در شاندیز طی سال های ٨٨ تا ٩۴ از دیدگاه شهروندان بررسی و سپس پیشران های کلیدی موثر بر شکل دهی توسعه پایدار اجتماعی در شهر شاندیز بر اثر وجود مجموعه گردشگری پدیده از دیدگاه کارشناسان پیش بینی شود.

آثار ناشی از فعالیت های مجموعه گردشگری پدیده در فاصله زمانی ذکر شده، بیشترین تاثیر را بر انگیزه های اجتماعی با آمار ١/١٩ داشته است.

همچنین عواملی مانند تاثیر پدیده بر امنیت زندگی شهروندان در شهر شاندیز، افزایش حس تعلق مکانی در بین شهروندان ساکن شاندیز، ارتقاء سطح آگاهی و سواد شهروندان و غیره به عنوان پیشران های کلیدی موثر در شکل دهی توسعه پایدار اجتماعی در شهر شاندیز معرفی شده است.

هدف از احداث ابرپروژه های شهری پاسخگویی در کوتاه ترین زمان ممکن به نیاز به تحول و دگرگونی مثبت در شهر در ابعاد مختلف است، اما تجربه ابر پروژه ها شهری در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه وضعیت دیگری دارد. این پروژه ها با سرمایه گذاری جدید و روزهای مدیریتی بین دولت و فرابران همراه است.

چون ابر پروژه ها هزینه بر و پیچیده هستند، شامل فرابران نهادی یا شرکای خصوصی – دولتی هستند. چون آن ها عامل ارتقاء دهنده شهر در نظر گرفته می شوند حتی ابر پروژه های خصوصی هم از امور مالی دولتی بهره مند می گردد.

ابر پروژه های شهری دامنه اثر وسیعی داشته به طوری که گروه های اجتماعی زیادی را تحت تاثیر قرار می دهد.

مهاجرات ها و جا به جایی های جمعیتی در سطح شهر به دلیل خریداری یا اخراج برخی از ساکنین و شاغلین یافت و استقرار گروه های جدید بومی در بافت، تغییر هویت و شخصیت سابق بافت، ایجاد محیط فیزیکی بیگانه برای ساکنین و شاغلین، اثرگذاری بر نوع و کیفیت اشتغال محدوده و یا وعده های دروغین اصلاحات اجتماعی، حل بحران های اجتماعی و افزایش فرصت های اشتغال و مسکن ارزان قیمت از طریق اجرای ابر پروژه های از جمله اثرات اجتماعی منفی و گاه مثبت این پروژه هاست.

طبق نظر کارشناسان اثرات منفی این پروژه ها را در جمع بندی بحث این نظریه پردازن می توان ایجاد ناعدالتی اجتماعی، مهاجرت جمعیت ساکن، از بین رفتن هویت و شخصیت بافت شهری، انزوای اجتماعی برخی گروه ها، منفعت اقتصادی محدودی سرمایه گذار، عدم پاسخگویی به نیاز مسکن و اشتغال گروه های کم درآمد، مقاومت و اعتراضات عمومی و غیره است.

شهر شاندیز در حال حاضر به عنوان یکی از مناطق ییلاقی و جاذب گردشگری برای شهروندان ساکن در کلان شهر مشهد در بعد ناحیه ای و ملی شناخته و محسوب می شود، اما در چند سال اخیر سرمایه گذاری های عمده ای قالب پروژه های شهری از جمله مجموعه گردشگری پدیده انجام شده است که آثار و پیامدهای آن قبل از و بعد از رسیدن به مرحله بهره برداری، ساختار شهری شاندیز را متاثر نموده است.

با توجه به اینکه مجموعه گردشگری پدیده شاندیز ویژگی های کامل یک ابر پروژه از جمله پیچیدگی و بزرگ جذابیت پروژه برای شهروندان در سطح محلی و ملی، پر هزینه بودن روند احداث و بهره برداری از آن و بحث برانگیزی را دارا می باشد، به عنوان یک ابر پروژه شهری در مقیاس محلی، منطقه ای و حتی ملی به شمار می رود.

جضور ابرپروژه ها در محدوده شهری کوچک همانند شاندیز می تواند پیامدهای نسبتا بزرگی را به ویژه در ابعاد اجتماعی در پی داشته باشد. بنابراین مطالعه ابرپروژه شهری مجموعه گردشگری پدیده در شهر شاندیز و شناسایی پیشران های کلیدی شکل دهی توسعه پایدار اجتماعی این شهر ضرورت خواهد داشت.

به هر حال سوال اصلی این است عوامل کلیدی موثر بر شکل دهی توسعه پایدار اجتماعی در شهر شاندیز در نتیجه حضور مجموعه گردشگری پدیده شاندیز با رویکرد آنیده نگاری چیست؟ و آثار کوتاه مدت حضور این ابر پروژه بر ابعاد اجتماعی توسعه پایدار شهری چگونه بوده است؟

با مثالی می توان گفت، در بررسی تاثیرات ایجاد ابرپروژه شهری الماس شرق در توسعه اجتماعات محلی نشان داد که بعد کالبدی با اجرای پروژه و توسعه یافته اما در ابعاد اجتماعی و اقتصادی بهبودی نداشته و در برخی از موارد مشکلاتی همانند کاهش امنیت و جا به جایی ساکنین و غیره را شامل شده است.

در خصوص ابرپروژه پدیده نیز عوامل اجتماعی و اقتصادی ناشی از حضور و فعالیت شرکت گردشگری پدیده در شهر شاندیز، آمار ٣۶ درصد و بیشترین تاثیر را بر تغییرات بازار زمین و مسکن در این شهر داشته اند و بیشترین تاثیر را بر بعد اقتصادی با ضریب ١۵/٢۴ داشته است.

با این همه نتاسج حاصل از مطالعات مربوط به ابرپروژه ها نشان می دهد که هدف اصلی در ایجاد پروژه ها مواردی از قبیل ایجاد فضاهای مورد نیاز برای سکونت، گردشگری، ورزشی و غیره بوده است. از سوی دیگر ایجاد این پروژه ها در نواحی شهری آثار زیست محیطی، اقتصادی و به ویژه اجتماعی خاصی را در پی داشته است، به نحوی که در مطالعات اقتصادی به چالش های اجتماعی به وجود آمده پس از ایجاد ابرپروژه ها تاکید شده است.

نظرات

ارسال نظر

  • مهمترین اتفاق سال 95 برای پدیده چه بود؟

لينک اخبار و مطالب خواندنی خود را برای ما ارسال کنيد.