پدیده، فرصتی برای برون رفت از گردشگری سنتی به مدرن

امروزه صنعت گردشگری در ابعاد مختلفی مطرح و در حال توسعه است و از حالت تک بعدی سنتی به چند وجهی مدرن در حال تغییر می باشد.

  • امتیاز به مطلب (1) نفر

شماره خبر : 1367

پدیده، فرصتی برای برون رفت از گردشگری سنتی به مدرن
دکتر فرید جواهرزاده


امروزه صنعت گردشگری در ابعاد مختلفی مطرح و در حال توسعه است و از حالت تک بعدی سنتی به چند وجهی مدرن در حال تغییر می باشد.


پدیده، فرصتی برای برون رفت از گردشگری سنتی به مدرن

بهره گیری از امکانات مدرن در جاذبه های تاریخی، طبیعی و فرهنگی، طراحی و ساخت جاذبه های مدرن و نگاه چند وجهی به صنعت گردشگری از تحولی دوباره در صنعت گردشگری جهان خبر می دهد و در این رویداد جدید، کشور ما نیز برای رسیدن به اهداف خود و اعتلای توسعه پایدار باید بیش از پیش برای بهره گیری از این تغییرات معطوف شود.
شرکت گردشگری پدیده، با استفاده از ظرفیت و برند در منطقه نمونه بین المللی گردشگری شاندیز پا به عرصه گردشگری نهاد و در ادامه با سرعتی بیشتر از سرعت توسعه شهرستان پیش رفت. اندکی توقف در اجرای پروژه های این شرکت، فرصتی فراهم آورد تا دولت مردان، به ویژه فعالان و مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان شاندیز برای توسعه هم گام زیرساخت های موجود گردشگری در سطح شهرستان همزمان با توسعه عمرانی شرکت پدیده، برنامه ریزی های لازم را انجام دهند و امید می رود، این دو همزمان با هم و در راستای توسعه ای پایدار پیش روند.

اگر شاندیز را ظرف و پدیده را مظروف در نظر بگیریم، هر دو باید همزمان و همگام با هم توسعه یابند و در صورتی که مظروف جلوتر و پیشگام در توسعه و گسترش باشد، تبعات خوبی را به همراه نخواهد داشت.

روند توسعه گردشگری درچهارچوب اقتصادی سرمایه داری و با افزایش نوآوری های تکنولوژیکی ومدیریتی همراه با سیرتحول اجتماعی ناشی از آن اهمیت ویژه ای دارد و این مهم را در شرکت پدیده به خوبی می توان حس کرد.

علی رغم اینکه شاندیز یک منطقه نمونه بین المللی گردشگری در کشور است و دارای جاذبه های طبیعی و تاریخی غیر ملموس است، اما پدیده به عنوان یک جاذبه مدرن در این منطقه رشد یافته است.

چند وجهی بودن پروژه های تعریف شده در این شرکت همچون، توجه به نیازهای فرهنگی، تفریحی، تجاری و اقتصادی گردشگران، این مهم را یادآوراست که در کل این پروژه عظیم گردشگری با تاکید بر پایداری جاذبه گردشگری، با کیفیت و تنوع پا به میدان گذاشته است و این مهم در صورتی فراهم می شود که زیرساخت های اصولی و مورد نیاز گردشگران در منطقه نمونه بین المللی گردشگری شاندیز نیز فراهم شود.

پدیده یک پروژه فاخر گردشگری است که با تبدیل گردشگری سنتی به مدرن، ضریب ماندگاری گردشگر را در خراسان رضوی افزایش می دهد و گردشگری استان را از تک بعدی مذهبی خارج خواهد کرد. شکوفایی این پروژه زمانی نمود پیدا می کند که با افزایش ماندگاری مسافر، ارتقای درآمدزایی صنعت گردشگری و به تبعیت از آن توسعه فضای کسب و کار در این صنعت را برای منطقه به ویژه بومیان به همراه داشته باشد.


ذکر مطلب بدون منبع پیگرد قانونی دارد.

نظرات

ارسال نظر

  • مهمترین اتفاق سال 95 برای پدیده چه بود؟

لينک اخبار و مطالب خواندنی خود را برای ما ارسال کنيد.