روند صدور مجوز احداث برج اقامتي و المان پروژه پديده شانديز

معاون هماهنگي اموراقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر كشور، در حاشيه جلسه روز چهارشنبه كارگروه ويژه پيگيری مسائل شركت پديده، در پاسخ به سوال خبرنگار پايگاه

  • امتیاز به مطلب (1) نفر

شماره خبر : 1378

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور تشريح كرد:
روند صدور مجوز احداث برج اقامتي و المان پروژه پديده شانديز


معاون هماهنگي اموراقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر كشور، در حاشيه جلسه روز چهارشنبه كارگروه ويژه پيگيری مسائل شركت پديده، در پاسخ به سوال خبرنگار پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور در خصوص "سرانجام صدور مجوز افزايش تعداد طبقات برج اقامتي و المان پروژه پديده شانديز توسط شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران" به تشريح روند اقدامات مربوط به صدور مجوز افزايش تعداد طبقات برج اقامتي موقت و المان پروژه پديده شانديز پرداخت.


روند صدور مجوز احداث برج اقامتي و المان پروژه پديده شانديز


‎به گزارش سایت اخبار پدیده، بابك دين‌پرست گفت: ‎شورای عالی شهرسازی و معماري ايران در جلسه مورخ ١٠/٢/٩٢ در خصوص "طرح جامع شهرشانديز" تصويب كرده است "در پروژه مركز تعطيلات و سرگرمي پديده شانديز، برج اقامتي (هتل) و واحدهاي مسكوني پيشنهادي بصورت اسكان موقت بوده و سكونت دائم تلقي نمي گردد."
‎وي افزود: در تير ماه سال ١٣٩٤، چهار نفر به نمايندگي از چند دستگاه، مسئول بررسي وضعيت شركت پديده شدند و در پايان بررسي ها گزارشي را در قالب ١٦ بند پيشنهاد کردند.
دین پرست تصریح کرد: اين ١٦ بند، در جلسه ٨/۶/٩۴ شوراي امنيت كشور مطرح شد و به تصويب رسید و در يكي از بندها تصريح كرده بود "نحوه بارگذاري و مشخصاً دربخش هاي بلند مرتبه سازي تا حداكثر ١٠ طبقه خواهد بود و حكم كميسيون ماده صد نيز صادر و اقدام شود."
معاون وزیر کشور افزود: اما پس از آن و در جلسه اي كه در تاريخ ٢۶/١٠/٩۴ به رياست وزير كشور برگزار شد، بر بررسي افزايش ميزان بارگذاري يك يا ٢ المان پروژه كه تخريب آن، مجموعه طراحي هاي پروژه را به لحاظ معماري و چشم انداز دچار نقص و يا كاهش عمده ارزش مي كرد، تأكيد و قرار شد موضوع جهت بررسي، از طريق وزارت كشور به شوراي عالي شهرسازي ومعماري ارجاع شود.
‎دین پرست افزود: اين موضوع، تا زمان تشكيل كارگروه ويژه، يعني اوايل آذر ماه ١٣٩٥ مسكوت مانده بود؛ اما از آذر ماه سال قبل تاكنون كه حدوداً ٦ ماه از ان زمان مي گذرد، اقدامات مختلفي انجام شده؛ از جمله اينكه در اين مدت بيش از ١٥ دستور صريح و شفاف از سوي رئيس جمهور محترم، معاون اول محترم رييس جمهور و مصوبه هيأت وزيران ابلاغ شده است كه تماماً بر ضرورت حل و فصل فوري مشكلات شركت پديده و از جمله تعيين تكليف طبقات برج اقامتي تأكيد دارند.
‎وی تصريح كرد: براي اينكه شوراي عالي شهرسازي و معماري با اطمينان بيشتري به بررسي موضوع برج اقامتي و المان بپردازد، اين موضوع در دي ماه سال ٩٥ در يكي از جلسات شوراي امنيت كشور مطرح و طبق مصوبات آن جلسه مقرر شد "با توجه به اهميت و نقش برج هاي اقامتي موقت و المان هاي پروژه در ارتقاي ارزش افزوده، توجيه فني، مالي و اقتصادي و جذب سرمايه گذار و بانكها براي مشاركت در سرمايه گذاري، حفظ و افزايش ارزش سهام شركت در بورس و از طرفي پيش فروش بخشي از واحدهاي اين بخش از پروژه در سالهاي قبل، موضوع در جلسه شوراي عالي شهرسازي و معماري مطرح شود، كه اين مهم در همان روز برگزاري جلسه به وزارت راه و شهرسازي ابلاغ شد.
معاون وزیر کشور خاطر نشان کرد: برهمين اساس موضوع در جلسه مورخ ٢٠/١٠/٩۵ شوراي عالي شهرسازي مطرح شد و در آن جلسه اعضاي اصلي شوراي عالي شهرسازي اظهار نظر خاصي در اين خصوص نداشتند و تنها مسئولان دبيرخانه شورا به بيان روند اقدامات شركت در گذشته و مصوبات قبلي اشاره کردند. در پايان جلسه نيز اين گونه جمع بندي شد كه وزارت راه و شهرسازي يا شورايعالي شهرسازي ومعماري، نظر خود را در قالب يك نامه رسمي اعلام كند.
رئيس كارگروه ويژه پيگيري مسائل شركت پديده در ادامه افزود: پس از آنكه پيگيري هاي انجام شده براي دريافت خروجي جلسه مورخ ٢٠/١٠/٩۵ بي نتيجه ماند، به درخواست بنده جلسه اي در تاريخ ٩/١١/٩۵ در دفتر آقاي مهندس حناچي معاون وزير راه و شهرسازي تشكيل و مقرر شد؛ چند اقدام متقابل زير نيز از سوي كارگروه ويژه و دبيرخانه شورايعالي شهرسازي صورت پذيرد.
وی افزود: بعنوان نمونه مقرر شد، وزارت راه و شهرسازي نسبت به پياده سازي مشروح مذاكرات جلسه مورخ ١٠/٢/٩٢ شوراي عالي اقدام کند تا مشخص شود كه در آن جلسه شورا، با احداث چند طبقه از برج اقامتي و المان پروژه موافقت شده است.
دین پرست خاطر نشان کرد: بنده در آن جلسه متعهد شدم تمام اسناد مهندسي، طراحي، محاسباتي و اجرايي برج اقامتي و المان را در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهم. از سوي ديگر توافق شد، چنانچه اطلاعات و مستندات مورد نظر وزارت راه در خصوص فرآيند طراحي، محاسبات فني و مهندسي، حكايت از رعايت ضوابط و مقررات داشت.
وی افزود: همچنين اسناد مربوط به تعديل سهام سهامداران عمده به سهامداران خرد (جزء) به وزارت راه و شهرسازي تحويل شد، متقابلا آن وزارتخانه نيز به منظور مساعدت با سهامدارن جزء نهايت همكاري را براي صدور مجوز احداث برج اقامتي و المان، تا سقف مجاز داشته باشد.
دين پرست افزود: در راستاي تفاهمات جلسه مورخ ٩/١١/٩۵ تمامي اسناد و مدارك مورد نياز، با همكاري مديران شركت پديده، در اسرع وقت در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار گرفت.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي با بيان اينكه در نهايت با پيگيري مستمر دكتر رحماني فضلي و موافقت دكتر آخوندي، موضوع براي چندمين بار، در جلسه مورخ ٢٨/١/٩۶ شوراي عالي شهرسازي و معماري طرح شد، گفت: البته با هماهنگي هاي انجام شده، آقاي مهندس حناچي در روز ١١/١٢/٩۵ ملاقاتي با وزيرمحترم كشور داشتند كه در آن جلسه بر ضرورت حل و فصل عاجل اين موضوع مهم با رويكرد حمايتي تاكيد شد.
رئيس كارگروه ويژه پيگيري حل مشكلات شركت پديده، در ادامه بيان داشت: در ابتداي جلسه مورخ ٢٨/١/٩۶ شوراي عالي شهرسازي، يكي از مديران كل وزارت راه و شهرسازي كه مسئوليت بررسي اسناد و مدارك و تعيين روند احداث برج اقامتي و المان را برعهده داشت، طي گزارش دقيقي كه مبتني بر بررسي اسناد مربوطه و همچنين مذاكره با مهندسان دست اندركار احداث پروژه بود، به صراحت اعلام کرد "مانعي براي احداث برج اقامتي و المان مورد نظر، از حيث محاسباتي، فني و اجرا وجود ندارد." اتفاقا ميزان بارگذاري مجاز را نيز، بيش از ٣٤ طبقه اي اعلام کرد كه امروز بدنبال آن و چشم انتظار ابلاغ مجوز مربوطه از سوي دبيرخانه شوراي عالي هستيم.
دين پرست تصريح کرد: اين اظهار نظر صريح و شفاف نماينده وزارت راه و شهرسازي، آن چنان مستند و از حيث تعداد طبقات مجاز، در حدي غيرمنتظره بود كه تعجب اكثر اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري را بدنبال داشت. به همين دليل، مديركل ذيربط وزارت راه و شهرسازي، چندبار و در پاسخ به سوالات تعدادي از اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري كه مرتبا خواهان تصريح و شفاف سازي روند بررسي ها و اعلام دقيق تعداد طبقات مجاز برج اقامتي و المان بودند، ضمن تشريح روند بررسي ها، بارها تعداد طبقات مجاز پروژه را به مثابه گزارش اوليه تكرار كرد.
دين پرست در ادامه گفت: در جلسه مورخ ٢٨/١/٩۶ شوراي عالي شهرسازي و معماري، هيچ يك از اعضاي اصلي شوراي عالي نظر مخالفي در اين خصوص نداشتند. اما صرفا در خاتمه جلسه شوراي عالي كه اتفاقا با پايان بررسي پرونده برج اقامتي پديده نيز هم زمان بود آنگاه كه دبير شوراي عالي شهرسازي متن تايپ شده مصوبه را قرائت كرد و از اعضاء درخواست کردند كه باتوجه به اهميت موضوع سريعا و حداكثر طي يكي یا دو روز، متن صورتجلسه را امضاء كنند، تعدادي از اعضا و بويژه نمايندگان وزارت كشور درخواست کردند كه حتما در متن مصوبه، به نتايج بررسي هاي كارشناسي دبيرخانه شوراي عالي، مبني بر رعايت تمامي موازين فني و مهندسي و بلامانع بودن احداث برج اقامتي و المان هم اشاره شود.
وی افزود: چون در متن مصوبه، تعداد طبقات مجاز ٣٢ طبقه درج شده بود، نمايندگان وزارت كشور (معاونان اقتصادي و عمراني) ضمن اشاره به درخواست اوليه شركت مبني بر احداث ٣٤ طبقه و موافقت اوليه وزير راه و شهرسازي با اين تعداد طبقات، دبير شوراي عالي نيز، قول مساعد داد تا ضمن اصلاح متن مصوبه، پس از هماهنگي با وزير راه و شهر سازي، در خصوص افزايش تعداد طبقات از ٣٢ طبقه تا ٣٤طبقه نيز اقدام كند.
دين پرست در ادامه گفت: با عنايت به اينكه فرآيند ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ٢٨/١/٩۶ شوراي عالي شهرسازي نيز به سرنوشت مصوبه جلسه مورخ ٢٠/١٠/٩۵ دچار شده بود، مجددا پيگيري هاي كارگروه از سرگرفته شد و نهايتا بر اساس توافق مجدد وزراي كشور و راه و شهرسازي، حدود ٢ هفته قبل، متن پيش نويس مصوبه جلسه ٢٨/١/٩۶ شوراي عالي شهرسازي، بصورت غير رسمي در اختيار وزارت كشور قرار گرفت، اما باعنايت به اينكه متن مصوبه بر اساس توافقات پايان جلسه اصلاح نشده بود و مهمتر از آن، تعداد طبقات مجاز نيز بر خلاف مصوبه جلسه شورا، تقليل يافته بود، لاجرم جوابيه مناسبي تهيه و منضم به متن پيشنهادي مصوبه، در تاريخ ٢۴/٢/٩۶ و از طريق معاون عمراني وزارت كشور كه عضو شوراي عالي نيز مي باشند، جهت تنظيم و ابلاغ، براي وزارت راه و شهرسازي ارسال شد.
دين پرست در ادامه گفت: آخرين اقدام وزارت كشور در اين خصوص، به مكاتبه ٣١/٢/٩۶ وزير محترم كشور با وزير محترم راه و شهرسازي برمي گردد. در اين مكاتبه كه از آن بعنوان پيگيري شماره (١٥) نام برده شده است، ضمن تشريح روند پيگيري هاي شش ماه گذشته، از جناب آقاي دكتر آخوندي درخواست شده است مصوبه جلسه ٢٨/١/٩۶ شوراي عالي شهرسازي، در خصوص برج اقامتي و المان پروژه پديده شانديز را حداقل در سطح همان ٣٤ طبقه مورد تاييد اعضاي شوراي عالي قرارداده و در اسرع وقت ابلاغ شود.
دين پرست در پايان اظهار اميدواري كرد با توجه به آغاز عمليات اجرايي پروژه پديده شانديز طي روزهاي آينده، دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نيز طي مراحل قانوني و تامين شرايط ذكر شده، هر چه سريعتر به انتظار ۶ ماهه سهامداران پايان دهد و مصوبه جلسه ٢٨/١/٩۶ را ابلاغ کند.

نظرات

ارسال نظر

  • مهمترین اتفاق سال 95 برای پدیده چه بود؟

لينک اخبار و مطالب خواندنی خود را برای ما ارسال کنيد.