اعلام نظر نهایی شرکت پدیده در خصوص حقوق معوق پرسنل شهرستانی

با توجه به تماسهاي مكرر پرسنل شهرستان ها جهت دريافت سهام در ازاي حقوق معوق و عدم حضور در مشهد شرکت پدیده متن زیر را منتشر کرد:

  • امتیاز به مطلب (4) نفر

شماره خبر : 1450

اعلام نظر نهایی شرکت پدیده در خصوص حقوق معوق پرسنل شهرستانی


با توجه به تماسهاي مكرر پرسنل شهرستان ها جهت دريافت سهام در ازاي حقوق معوق و عدم حضور در مشهد شرکت پدیده متن زیر را منتشر کرد:


اعلام نظر نهایی شرکت پدیده در خصوص حقوق معوق پرسنل شهرستانی

-----------------------------------------------*** اقرارنامه رسمی ***---------------------------------------------

در تاریخ ....... حاضر گردید آقای/ خانم ..................... فرزند .................... شماره شناسنامه ....................... شماره ملی ........................ و بعد از حضور اقرار صریح و اعتراف شرعی و قانونی نمود، مبنی بر این که اولاً روابط قراردادی و کاری خویش با گروه شرکتهای پدیده خاتمه یافته و ثانیاً کلیه حقوق و دستمزد خود اعم از حقوق مبنا و لواحق آن اعم از دستمزد ثابت (مجموع مزد شغل و مزایای ثابت به تبع شغل)، مزایای سختی کار ، مزایای سرپرستی ، فوق العاده شغل و حق سنوات و غیره ، دستمزد گروه پایه ، دستمزد مبنا ، مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل کمک هزینه مسکن ، خواربار ، کمک عائله مندی ، پاداش غیر نقدی ، اضافه کاری ها ، نوبت کاری ، اضافه دستمزد غیر نوبتی ، مطالبات مربوط به مرخصی های ذخیره شده و مرخصی های استفاده نشده و مزایای پایان کار و غیره مربوط به تمام ادوار اشتغال، اعم از دوران اشتغال (آزمایشی و مدت انجام کار و سایر) حتی روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و غیره را از آغاز خدمت خود تا زمان ترک کار در گروه شرکت های پدیده شاندیز را از کارفرمای خود و از محل تهاتر با سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز دریافت و تسویه نموده و دیگر هیچ گونه حقی از حقوق پیش بینی شده و یا پیش بینی نشده ، از کارفرمای موصوف (مقرله) نداشته و ندارد. بدین ترتیب هر ادعای دیگری تحت هر عنوان باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود و ضمن عقد خارج لازم کلیه ادعاها و اعتراضات بعدی و احتمالی خود را تحت هر عنوان اعم از پیش بینی شده یا نشده از خود سلب و ساقط نمود. همچنین در هر زمان مشخص گردد که مطالبات مورد ادعا به هر نحو سابقاً پرداخت گردیده یا فاقد منشا بوده است شرکت (مقرله) حق خواهد داشت راساً و بدون نیاز به مراجعه به هرگونه مرجع قضایی و اداری نسبت به اعاده سهام شرکت به وضع سابق و حذف نام مشارٌالیه از لیست سهام داران اقدام نماید،تشخیص شرکت در این خصوص مورد قبول و قطعی است و در این صورت نیز حق هرگونه شکایت یا ادعا را از خود سلب و ساقط نمود.


استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

نظرات

ارسال نظر

  • مهمترین اتفاق سال 95 برای پدیده چه بود؟

لينک اخبار و مطالب خواندنی خود را برای ما ارسال کنيد.