سخن مدیر عامل گروه شرکت های پدیده

شرایط نسبتاً مطلوبی که امروز پروژه به خود می بیند، در کنار همه تلاش‌ها و هم اندیشی ها و راهبری های هوشمندانه، حاصل آرامشی است که به لطف صبوری ، پشت گر

  • امتیاز به مطلب (0) نفر

شماره خبر : 1638

سخن مدیر عامل گروه شرکت های پدیده


شرایط نسبتاً مطلوبی که امروز پروژه به خود می بیند، در کنار همه تلاش‌ها و هم اندیشی ها و راهبری های هوشمندانه، حاصل آرامشی است که به لطف صبوری ، پشت گرمی و حمایت سهامداران و صاحبان اصلی این دارایی ها و پروژه ها به دست آمده است.


سخن مدیر عامل گروه شرکت های پدیده

هر حرف و سخن و حرکت و رفتاری که این آرامش و این ذهنیت مثبت را از مجموعه و پروژه دور بسازد، خلاف مصلحت سهامداران خواهد بود.

بنابراین باید هوشیار بود. از هر سخن و گفتاری که مورد سوء استفاده قرار می گیرد و از هر حرکت و رفتاری که مورد بهره بردار های سوء واقع می شود، پرهیز کرد. بد خواهان در کمین هستند و البته که بعضی از سوء استفاده گران در هر جمعی می توانند حضور یابند و جهت اوضاع و احوال را سمت و سوی دیگری بدهند

باید حرفی را بگوییم و حرکت و فعلی را انجام دهیم که مجموعه را در مقابل دیگران قرار ندهد و نظر مثبت آنها را از پروژه برنگرداند.

این خادم کوچک شما، آنچه را که شرط بلاغ است به مثل همیشه صادقانه تقدیم کردم. امیدوارم که مسئولیت جمعی را مورد لحاظ قرار دهیم و از رسالت خطیری که در این مقطع داریم، غفلت نکنیم.

ابوالفضل انتظاری
مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده شاندیز

نظرات

ارسال نظر

  • مهمترین اتفاق سال 95 برای پدیده چه بود؟

لينک اخبار و مطالب خواندنی خود را برای ما ارسال کنيد.