افزایش اولین مرحله از نوبت دوم افزایش سرمایه شرکت ابنیه پدیده شاندیز در سال جاری

با تصمیم هیأت مدیره ، اولین مرحله از افزایش سرمایه شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ۸ /۱۲ /۱۳۹۶ در تاریخ ۲۷/ ۱۲/

  • امتیاز به مطلب (1) نفر

شماره خبر : 1684

فوری / مهم
افزایش اولین مرحله از نوبت دوم افزایش سرمایه شرکت ابنیه پدیده شاندیز در سال جاری


با تصمیم هیأت مدیره ، اولین مرحله از افزایش سرمایه شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ۸ /۱۲ /۱۳۹۶ در تاریخ ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۹۶ انجام می شود.


افزایش اولین مرحله از نوبت دوم افزایش سرمایه شرکت ابنیه پدیده شاندیز در سال جاری


مبلغ افزایش سرمایه در این مرحله ۲۲۵۰ میلیارد ریال و تعداد سهم افزایش یافته دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون سهم خواهد بود و هر سهم پس از این افزایش سرمایه به ۱.۲ سهم افزایش می یابد.

قابل ذکر است مجمع عمومی فوق العاده مذکور اجازه افزایش سرمایه ۴۰% را برای مدت یک سال به هیئت مدیره واگذار نموده است که در این مرحله نیمی از آن افزایش سرمایه عملیاتی می شود.

نظرات

ارسال نظر

  • مهمترین اتفاق سال 95 برای پدیده چه بود؟

لينک اخبار و مطالب خواندنی خود را برای ما ارسال کنيد.