شکایت پدیده از مدیران چند کانال فعال در فضای مجازی

شکایت کیفری گروه شرکت های پدیده شاندیز از مدیران چند کانال فضای مجازی امروز تسلیم مقام قضایی شد.

  • امتیاز به مطلب (0) نفر

شماره خبر : 1824

شکایت پدیده از مدیران چند کانال فعال در فضای مجازی


شکایت کیفری گروه شرکت های پدیده شاندیز از مدیران چند کانال فضای مجازی امروز تسلیم مقام قضایی شد.


شکایت پدیده از مدیران چند کانال فعال در فضای مجازیبه گزارش روابط عمومی گروه شرکتهای پدیده شاندیز چندین کانال در فضای مجازی طی ماه های اخیر به شایعه پراکنی، دروغ افکنی و تشویش اذهان عمومی و سهامداران پدیده شاندیز پرداخته اند و بطور مکرر باعث آزردگی روحی سهامداران شده اند.

بنابراین مدیریت حقوقی شرکت طی روز جاری دادخواست کیفری را متضمن پیگیری قضایی اتهامات آنها تهیه و جهت پیگیری قانونی به مقام قضایی تحویل نمود.

نظرات

ارسال نظر

  • مهمترین اتفاق سال 95 برای پدیده چه بود؟

لينک اخبار و مطالب خواندنی خود را برای ما ارسال کنيد.