نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز

آمار نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز در تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

  • امتیاز به مطلب (2) نفر

شماره خبر : 1844

نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز


آمار نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز در تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵


نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز


سامانه اینترنتی :
تعداد سهم انتقال یافته : ۳/۹۸۷
تعداد نفرات : ۶ نفر

نقل و انتقال شخص به شخص:
تعداد سهم انتقال یافته:: ۶۷۱/۸۴۵
تعداد نفرات : ۱۱ نفر

تسویه مطالبات :
تعداد سهام تخصیص یافته : ۱۶۱۹
تعداد نفرات : ۱ نفر

کل سهام انتقالی امروز: ۶۷۷/۴۵۱

نظرات

ارسال نظر

  • مهمترین اتفاق سال 95 برای پدیده چه بود؟

لينک اخبار و مطالب خواندنی خود را برای ما ارسال کنيد.