‍ چهارمین جلسه کارگروه سهام جبرانی برگزار شد

در این جلسه شاخص ها و معیارهای تخصیص و وزن گذاری آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و جمع بندی اولیه انجام شد .

  • امتیاز به مطلب (0) نفر

شماره خبر : 1901

‍ چهارمین جلسه کارگروه سهام جبرانی برگزار شد


در این جلسه شاخص ها و معیارهای تخصیص و وزن گذاری آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و جمع بندی اولیه انجام شد .


‍  چهارمین جلسه کارگروه سهام جبرانی برگزار شد
به زودی این جمع‌بندی پس از طرح در هیأت مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز، در کمیته اجرایی و ستاد تدبیر تصمیم گیری نهایی خواهد شد.

برنامه ریزی شده است که سهام جبرانی تا قبل از برگزاری مجامع عمومی دو شرکت ابنیه و ساختمان و شرکت بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز ثبت نهایی شده و گواهی سهم ها صادر گردد.

نظرات

ارسال نظر

  • مهمترین اتفاق سال 95 برای پدیده چه بود؟

لينک اخبار و مطالب خواندنی خود را برای ما ارسال کنيد.