تشکر و اعتذار مدیر عامل گروه شرکت های پدیده شاندیز

روزانه ده ها و بعضی اوقات صدها پیامک از سهامداران دریافت می کنم. قریب به اتفاق آنها را مطالعه و خیلی از آنها را پاسخ می دهم.

  • امتیاز به مطلب (0) نفر

شماره خبر : 2000

تشکر و اعتذار مدیر عامل گروه شرکت های پدیده شاندیز


روزانه ده ها و بعضی اوقات صدها پیامک از سهامداران دریافت می کنم. قریب به اتفاق آنها را مطالعه و خیلی از آنها را پاسخ می دهم.


تشکر و اعتذار مدیر عامل گروه شرکت های پدیده شاندیز


امّا بدلیل فشردگی و ضرورت پیگیری ویژه موضوعات مهمی که این روزها و ماه های در پیش تا تشکیل مجامع سالانه و عمومی شرکت ها برای : ثبت افزایش سرمایه، اجرای سهام جبرانی، ورود شرکت ها به بورس، فراهم آوردن تمهیدات برگزاری مجمع عمومی دو شرکت اصلی توسعه و ابنیه(بالخصوص انتخاب هیأت مدیره و استقرار حاکمیت شرکتی)، و مدیریت بازار سهام که مزید بر کارهای جاری، توسعه امور عمرانی، فعال سازی تعداد بیشتری از پروژه ها و واحدهای تجاری، فرهنگی و تفریحی است.

بنابراین ضمن قدردانی از همه عزیزانی که روزانه پیام‌های( انتقادی، پیشنهادی و سپاس) ارسال کرده و می نمایند و پیشاپیش با پوزش از محضر همه آنها، به استحضار مخاطبان و سهامداران عزیز می رساند: ای بسا امکان مطالعه به موقع و پاسخگویی همه پیام‌ها به دلیل مذکور کمتر فراهم شود. ‌‌

ابوالفضل انتظاری
مدیر عامل گروه شرکت های پدیده شاندیز

نظرات

ارسال نظر

  • مهمترین اتفاق سال 95 برای پدیده چه بود؟

لينک اخبار و مطالب خواندنی خود را برای ما ارسال کنيد.