آمار نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

اتاق پایاپای(نقد ریالی)تعداد سهم : ۱۰۰۰ سهم اتاق غیر پایاپای( توافقی، تهاتری، تسویه مطال بات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام دادگاه ها) تعدا

  • امتیاز به مطلب (2) نفر

شماره خبر : 2010

آمار نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰اتاق پایاپای(نقد ریالی)تعداد سهم : ۱۰۰۰ سهم

اتاق غیر پایاپای( توافقی، تهاتری، تسویه مطال بات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام دادگاه ها) تعداد سهم : ۸۰۳/۹۰۳ سهم

تعداد کل سهام انتقالی : ۸۰۴/۹۰۳ سهم


آمار نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

نظرات

ارسال نظر

  • مهمترین اتفاق سال 95 برای پدیده چه بود؟

لينک اخبار و مطالب خواندنی خود را برای ما ارسال کنيد.