آمار نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز درتاریخ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

اتاق پایاپای (نقد ریالی) تعداد سهم : ۴۱۰/۴۵۰ سهم اتاق غیر پایاپای ( توافقی، تهاتری، تسویه مطالبات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام دادگاه ها)

  • امتیاز به مطلب (0) نفر

شماره خبر : 2116

آمار نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز درتاریخ۱۳۹۷/۰۵/۱۵


اتاق پایاپای (نقد ریالی) تعداد سهم : ۴۱۰/۴۵۰ سهم

اتاق غیر پایاپای ( توافقی، تهاتری، تسویه مطالبات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام دادگاه ها) تعداد سهم : ۱/۷۱۱/۲۳۲ سهم

تعداد کل سهام انتقالی: ۲/۱۲۱/۶۸۲ سهم


آمار نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز درتاریخ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

نظرات

ارسال نظر

  • مهمترین اتفاق سال 95 برای پدیده چه بود؟

لينک اخبار و مطالب خواندنی خود را برای ما ارسال کنيد.