آمار نقل و انتقال سهام انتقالی شرکت ابنیه و ساختمان در تاریخ ١٣٩٧/٠٧/٠۵

اتاق پایاپای(نقد ریالی) تعداد سهم:٣٣٠٠ اتاق غیر پایاپای(توافقی،تهاتری،تسویه مطالبات،انتقال به وابستگان درجه یک،احکام دادگاه ها) تعداد سهم:٢/۴۴٩/٨٨٨

  • امتیاز به مطلب (0) نفر

شماره خبر : 2216

آمار نقل و انتقال سهام انتقالی شرکت ابنیه و ساختمان در تاریخ ١٣٩٧/٠٧/٠۵


اتاق پایاپای(نقد ریالی) تعداد سهم:٣٣٠٠

اتاق غیر پایاپای(توافقی،تهاتری،تسویه مطالبات،انتقال به وابستگان درجه یک،احکام دادگاه ها) تعداد سهم:٢/۴۴٩/٨٨٨

تعداد کل سهام انتقالی: ٢/۴۵٣/١٨٨ سهم


آمار نقل و انتقال سهام انتقالی شرکت ابنیه و ساختمان در تاریخ ١٣٩٧/٠٧/٠۵

نظرات

ارسال نظر

  • مهمترین اتفاق سال 95 برای پدیده چه بود؟

لينک اخبار و مطالب خواندنی خود را برای ما ارسال کنيد.