پديده ، درمانی در اقتصاد

خبرگزاري آريا در یادداشتی به قلم حسین امامی در روز ١٣ آبان ١٣٩٧ نوشت: ترميم زخم از صورت اقتصاد با اعتماد به بخش خصوصي امکانپذير است. امروز صورت اقتص

  • امتیاز به مطلب (1) نفر

شماره خبر : 2310

پديده ، درمانی در اقتصاد
نويسنده: حسين امامی


خبرگزاري آريا در یادداشتی به قلم حسین امامی در روز ١٣ آبان ١٣٩٧ نوشت: ترميم زخم از صورت اقتصاد با اعتماد به بخش خصوصي امکانپذير است. امروز صورت اقتصاد ايران جريحه دار بی کفايتی، تحريم ، بي فرهنگی و ناکارآمدی است. بايد تلخي اين عناوين را به شيريني ظفرمندانه تبديل کرد.


پديده ، درمانی در اقتصاد

محدوديت شرايط کنونی کشور و ظرفيت ها و استفاده از تجربيات جهاني ما را بايد به نتايج نجات بخش برساند. شايد بهتر باشد براي جامع نگری و کسب نتيجه کلي ،کل اقتصاد کشور را به ديد يک بنگاه اقتصادي ببينيم و از جايگاه نجات دهی اين بنگاه نگاه کنيم.

انرژي ارزان و در دسترس ،مواد اوليه صنايع ساختمانی اعم از فولاد ،سيمان ، کاشی ،سنگ، سراميک ،سيم ، لوله و..... به قدر کافی توليد داريم و در بسياري از موارد صادر کننده هستيم و اقتصادی شديم .اما همواره با انباشت تقاضای مسکن روبرو هستيم.

حجم بزرگ نقدينگی هم سرگردان از اعتماد به بازار مسکن، مسير های انحرافی را طي مي کند. بافت فرسوده معطل سرمايه گذاری بازسازی، صنايع ساختمانی دچار رکود. خامی است با جمع همين موارد فوق ذهن کسی به جمع بندي نرسد. شايد لازم باشد بزرگترين تجربه بخش خصوصی را در گامي بلند به نتيجه رساند.

تجربه ای که ميليون ها ايراني بدون دخالت دولت به آن اعتماد کردند و حال هرچند در چند سال گذشته دچار بی مهری شده، ولی کماکان از جاذبه لازم برخوردار است و آن هم چيزی نيست، جز بزرگترين تجربه مشارکت مالی مردمی در بخش خصوصی براي بزرگترين پروژه ساختمانی کشور يعنی پروژه پديده شانديز و اقمار آن است.

قطعا الگوی اين تجربه توان جذب بخش بزرگی از حجم نقدينگی کشور را دارد و بيش از دويست شاخه مرتبط به ساختمان را از رکود قطعی موجود رها می سازد.

اعتماد مردم به فرايند مشارکت گروهی در بخش خصوصی با پديده بخوبی پيش مي رفت که عدم اصلاح به موقع فرايندهای قانونی در ادامه اين فعاليت وقفه ايجاد نمود و حالا که اين تجربه سپری شده، بايد از اين سکو به جايگاه بلند تری دست پيدا کنيم.

ايده انتقال پايتخت با قدمت بيش از چهل سال، امروز با استفاده از تجربه پديده ،قابل دستيابی است و اين الگو کاملا در فضای خصوصی مي تواند پايتخت اقتصادي ايران را به هر نقطه از کشور که آمايش سرزمينی اجازه مي دهد، منتقل نمايد.

ضمن آنکه با جذب بالای نقدينگی به خروج از رکود صنايع بسياري منجر خواهد شد و گره کور تهران را باز مي نمايد و همچنين خون تازه ای در چرخه اقتصادي و سرمايه گذاری بخش خصوصی خواهد داشت.

اين ابر پروژه مي تواند به ترکيب تصحيح پراکندگی نا مناسب جمعيت کشور که در پايتخت و چند شهر ديگر ايجاد شده کمک کند و ساخت شهر جديدی را که تمامی نيازها با پيشفرض در آن ملاحظه شده باشد، بنا شود.

اين ايده مي تواند حجم سنگين روانی توجه به روابط مالی خارجی را که امروز از تحريم آسيب مي بيند را به داخل معطوف نمايد. چرا که تقريبا در صنعت ساختمان از مهندسی و معماری تا مواد اوليه کاملا در داخل کشور مهيا و چرخ اقتصاد را بدون دخالت خارجی به چرخه در مي آورد و اعتماد از دست رفته به اقتصاد داخلي با ايجاد ارزش افزوده در اين پروژه جبران خواهد شد.

بر اساس آمار بانک مرکزی روزانه هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگی کشور افزوده مي شود که اين ابر پروژه توان جذب مقدار قابل توجهی از اين نقدينگی را خواهد داشت.

اکنون مديران بخش خصوصي اين تجربه را دارند تا چگونه سرمايه های خُرد را جمع آوری و در مسير سازندگی کشور هزينه کنند و الگوی پديده نشان داده که بخش خصوصی قابليت انتقال پايتخت اقتصادي را از تهران به نقطه ديگر را دارد و انتقال پايتخت اقتصادی انگيزه لازم براي جلب سرمايه و نقدينگی لازم را در اين ابر پروژه به دست بخش خصوصي خواهد داشت.

بايد تهديدات را به فرصت تبديل و چهره مجروح اقتصاد ايران را با توان بخش خصوصی و تجربيات ارزشمند آن، مداوا کنيم.

نظرات

ارسال نظر

  • مهمترین اتفاق سال 95 برای پدیده چه بود؟

لينک اخبار و مطالب خواندنی خود را برای ما ارسال کنيد.