آمار نقل وانتقال سهام شرکت ابنیه وساختمان پدیده در تاریخ ١٣٩٧/٠٩/١۴

اتاق پایاپای (نقد ریالی ) تعدادسهم:- اتاق غیر پایاپای ( توافقی ، تهاتری ، تسویه مطالبات ، انتقال به وابستگان درجه یک ، احکام دادگاه ) تعدادسهم : ١/١

  • امتیاز به مطلب (1) نفر

شماره خبر : 2378

آمار نقل وانتقال سهام شرکت ابنیه وساختمان پدیده در تاریخ ١٣٩٧/٠٩/١۴


اتاق پایاپای (نقد ریالی ) تعدادسهم:-
اتاق غیر پایاپای ( توافقی ، تهاتری ، تسویه مطالبات ، انتقال به وابستگان درجه یک ، احکام دادگاه ) تعدادسهم : ١/١٠۵/۶٨۴سهم
تعداد کل سهام انتقالی : ١/١٠۵/۶٨۴سهم


آمار نقل وانتقال سهام شرکت ابنیه وساختمان پدیده در تاریخ ١٣٩٧/٠٩/١۴

نظرات

ارسال نظر

  • مهمترین اتفاق سال 95 برای پدیده چه بود؟

لينک اخبار و مطالب خواندنی خود را برای ما ارسال کنيد.