آمار نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده درتاریخ ۱۳۹۷/۰۹/٢٨

اتاق پایاپای(نقد ریالی)تعداد سهم : ۵٠٠ سهم اتاق غیر پایاپای( توافقی، تهاتری، تسویه مطالبات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام دادگاه ها) تعداد سهم

  • امتیاز به مطلب (0) نفر

شماره خبر : 2416

آمار نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده درتاریخ ۱۳۹۷/۰۹/٢٨


اتاق پایاپای(نقد ریالی)تعداد سهم : ۵٠٠ سهم
اتاق غیر پایاپای( توافقی، تهاتری، تسویه مطالبات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام دادگاه ها) تعداد سهم : ١,٢٢١,٩١١سهم تعداد کل سهام انتقالی : ١,٢٢٢,۴١١سهم


آمار نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده درتاریخ ۱۳۹۷/۰۹/٢٨نظرات

ارسال نظر

  • مهمترین اتفاق سال 95 برای پدیده چه بود؟

لينک اخبار و مطالب خواندنی خود را برای ما ارسال کنيد.