آمارنقل وانتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵

اتاق پایاپای(نقدریالی)تعداد سهم :۱,۰۳۴ اتاق غیر پایاپای( توافقی، تهاتری، تسویه مطالبات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام دادگاه ها) تعداد سهم: ۱۹۸,

  • امتیاز به مطلب (0) نفر

شماره خبر : 2433

آمارنقل وانتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵


اتاق پایاپای(نقدریالی)تعداد سهم :۱,۰۳۴
اتاق غیر پایاپای( توافقی، تهاتری، تسویه مطالبات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام دادگاه ها) تعداد سهم: ۱۹۸,۲۳۱
تعداد کل سهام انتقالی : ۱۹۹,۲۶۵


آمارنقل وانتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده در  تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵نظرات

ارسال نظر

  • مهمترین اتفاق سال 95 برای پدیده چه بود؟

لينک اخبار و مطالب خواندنی خود را برای ما ارسال کنيد.