آخرين شنيده ها از تغيير و تحولات بازار سرمايه

دکتر امير هاموني به عنوان جدی ترين گزينه براي جايگزينی آقای شاپورمحمدی ،رئيس فعلی سازمان بورس و اوراق بهادر معرفی شده است. آقاي ايوب باقرتبار از م

  • امتیاز به مطلب (0) نفر

شماره خبر : 2447

آخرين شنيده ها از تغيير و تحولات بازار سرمايه


دکتر امير هاموني به عنوان جدی ترين گزينه براي جايگزينی آقای شاپورمحمدی ،رئيس فعلی سازمان بورس و اوراق بهادر معرفی شده است.
آقاي ايوب باقرتبار از مديران خوشنام و بی حاشيه سازمان بورس و اوراق بهادار و گروه مالی سپهر صادرات به عنوان جايگزين آقای امير هاموني براي مدير عاملي شركت فرابورس ايران در نظر می باشد.
گزينه هايی كه با استقبال بازار سرمايه مواجه خواهند شد.
آقای دکتر امیر هامونی در همین ماه های آخر با جمعی از مدیران و معاونین خود از مجموعه پدیده شاندیز بازدید داشته است و نگرش مثبت و مطلوبی برای پذیرش پدیده در بازار سرمایه کشور دارد.


آخرين شنيده ها از تغيير و تحولات بازار سرمايهنظرات

ارسال نظر

  • مهمترین اتفاق سال 95 برای پدیده چه بود؟

لينک اخبار و مطالب خواندنی خود را برای ما ارسال کنيد.