بیانیه هیئت مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده در خصوص موضوع واگذاری و انتقال باشگاه فرهنگی و ورزشی پدیده طلایی خراسان

  • امتیاز به مطلب (1) نفر

شماره خبر : 2449

بیانیه هیئت مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده در خصوص موضوع واگذاری و انتقال باشگاه فرهنگی و ورزشی پدیده طلایی خراسانبیانیه هیئت مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده در خصوص موضوع واگذاری و انتقال باشگاه فرهنگی و ورزشی پدیده طلایی خراساننظرات

ارسال نظر

  • مهمترین اتفاق سال 95 برای پدیده چه بود؟

لينک اخبار و مطالب خواندنی خود را برای ما ارسال کنيد.