شبکه های اجتماعی روش مورد علاقه بیش از ۴٠ درصد مخاطبان برای ارائه نظرات به پدیده

بیش از ۴٠ درصد بازدیدکنندگان سایت اخبار پدیده بهترین راه ارائه نظرات و پیشنهادات خود در خصوص بهبود عملکرد پدیده را شبکه های اجتماعی می دانند.

  • امتیاز به مطلب (1) نفر

شماره خبر : 480

شبکه های اجتماعی روش مورد علاقه بیش از ۴٠ درصد مخاطبان برای ارائه نظرات به پدیده


بیش از ۴٠ درصد بازدیدکنندگان سایت اخبار پدیده بهترین راه ارائه نظرات و پیشنهادات خود در خصوص بهبود عملکرد پدیده را شبکه های اجتماعی می دانند.


شبکه های اجتماعی روش مورد علاقه بیش از ۴٠ درصد مخاطبان برای ارائه نظرات به پدیده

به گزارش سایت اخبار پدیده، بر اساس نظرسنجی صورت گرفته در سایت اخبار پدیده، ۴ هزار و ۴۶٢ بازدید کننده در نظرسنجی اخیر در پاسخ به سوال "اگر بخواهید برای بهبود خدمات پدیده نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کنید، کدام راه برایتان مطلوب است؟" شرکت کرده اند که ازین تعداد هزار و ٨١٩ نفر شبکه های اجتماعی را راه مطلوبشان برای ارتباط میدانند.

بر همین اساس ٢۵.٨ درصد شرکت کنندگان که شامل هزار و ١۵٨ نفر می باشد از تلفن به عنوان بهترین راه برقراری تماس نام برده اند و در مقابل ٧۶٢ مخاطب که ١٧.١ درصد مخاطبان را تشکیل می دهند، نظر دهی در سایت را برای ارائه نظرات و پیشنهادات خود مطلوب دانسته اند.

گفتنی است از مجموع آرا ذکر شده ۴٠۶ نفر معادل ٩.١ درصد روش حضوری، ۵.۴ درصد روش پست الکرونیک و ١.٨ درصد مکاتبه را به عنوان روش های ارائه نظرات خود برگزیده اند.

نظرات

سلام به نظر بنده شبکه های اجتماعی بهترین گزینه است

ارسال نظر

  • مهمترین اتفاق سال 95 برای پدیده چه بود؟

لينک اخبار و مطالب خواندنی خود را برای ما ارسال کنيد.