پایان کار پدیده امروز صادر می شود

عضو شورای شهر شاندیز گفت: توافق شده شرکت پدیده شاندیز تعهدات خود را محضری کرده و پایان کار نیز تا ظهر توسط شهرداری صادر شود.

  • امتیاز به مطلب (1) نفر

شماره خبر : 979

عضو شورای شهر شاندیز:
پایان کار پدیده امروز صادر می شود


عضو شورای شهر شاندیز گفت: توافق شده شرکت پدیده شاندیز تعهدات خود را محضری کرده و پایان کار نیز تا ظهر توسط شهرداری صادر شود.


پایان کار پدیده امروز صادر می شود

به گزارش سایت اخبار پدیده، محسن زاده سلیم یکی از حاضران در جلسه پر تنش ١٠ ساعته دیروز برای نهایی شدن مصوبات و صدور پایان کار برای پدیده بود.

وی در خصوص نتیجه جلسه دیروز یازدهم دی ما اظهار کرد: در این جلسه ما به جمع بندی رسیدیم و نهایتا قرار شد پایان کار تا امروز ظهر توسط شهرداری آماده شود اما صدور آن نیازمند این است تا دوستان در پدیده صبح امروز تعهد محضری دهند که تمام موارد قانونی را انجام خواهند داد.

زاده سلیم ادامه داد: این تعهد از این جهت است که اگر بعدها دستگاه هایی از جمله آب منطقه ای، نظام مهندسی، محیط زیست و ... که امروز به شهرداری نامه زدند پایان کار صادر نکنید بعدها نسبت به صدور پایان نامه متعرض شدند دوستان پدیده پاسخگو باشند.

این عضو شورای شهر شاندیز خاطرنشان کرد: دو طرف این مفاد را قبول کردند و مقرر شد شهرداری پایان کار را تا ظهر آماده کرده و دوستان پدیده نیز تمامی موارد قانونی در مصوبه ١/١٠ که شامل تحویل ۴٠٠ میلیارد از طلب شهرداری به صورت سهام و الباقی به صورت ملک را به انضمام تعهدات به آقای علوی مقدم مدیر کل قطارشهری به عنوان واسطه تحویل دهند و شهرداری نیز پایان کار را به انضمام نامه مربوط برای آقای علوی مقدم ارسال میکند.

وی با بیان اینکه در جلسه یک دی ماه تصمیمات عجولانه ای اتخاذ شد، تصریح کرد: بسیاری از مواردی که در آن جلسه نیامده بود اضافه شد اما فصل الخطاب این جلسه قانون بود.

زاده سلیم اظهار کرد: ۴٠٠ میلیارد تومان از طلب شهرداری علی الحساب و به صورت سهام دریافت می شود و مابقی بر اساس مصوبه ١ دیماه و آنچه در تعهدنامه قید شده انجام می شود.

این عضو شورای شهر با اشاره به اینکه جلسه ١١ دی ماه جلسه پرتنشی بود عنوان کرد: این جلسه حدود ١٠ ساعت به طول انجامید و تنش ها و بحث های فراوانی داشت اما قابل توجه است که در نهایت همه حاضران در جلسه صورتجلسه را امضا کردند و بدون هیچگونه دلخوری، اجبار و زوری جلسه خاتمه یافت اما فضای جلسه استانداری در یک دیماه متفاوت بود.

وی گفت: البته در نهایت دوستان در وزارت کشور عملا به هیچ یک از تعهدات خود در مصوبه شاک عمل نکردند؛ مصوبه شهرداری باید آخرین مرحله صدور مجوز برای پدیده می بود تا فردا دستگاهی به شهرداری معترض نباشد در حال حاضر نیز پایان کار برای پدیده صادر می شود اما با کلی تعهد و چنانچه دستگاهی از شهرداری در این خصوص استعلام کند پدیده باید پاسخگو باشد.

نظرات

ارسال نظر

  • مهمترین اتفاق سال 95 برای پدیده چه بود؟

لينک اخبار و مطالب خواندنی خود را برای ما ارسال کنيد.