‍آمار نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز در تاریخ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

‍آمار نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز در تاریخ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
-

اتاق پایاپای(نقد ریالی)تعداد سهم : ۴۴۲/۷۷۹ سهم

اتاق غیر پایاپای( توافقی، تهاتری، تسویه مطالبات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام دا...

اتاق پایاپای(نقد ریالی)تعداد سهم : ۴۴۰/۷۱۲ سهم

اتاق غیر پایاپای( توافقی، تهاتری، تسویه مطالبات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام دا...

اتاق پایاپای(نقد ریالی)تعداد سهم : ۴۳۸/۲۰۱ سهم

اتاق غیر پایاپای( توافقی، تهاتری، تسویه مطالبات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام دا...

مدیر بهره برداری شهر رویایی پدیده شاندیز از رفع نقص و تکمیل پرونده سه واحد رستورانی خیابان سنگ فرش و فک پلمپ آن ها خبر داد.
به گزارش روابط عموم...

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده شاندیز و در ادامه پیگیری های ورود دو شرکت ابنیه و توسعه پدیده شاندیز به بورس، امروز نشست مدیران گروه شرکت های...

تاق پایاپای(نقد ریالی)تعداد سهم : ۴۳۳/۳۶۷ سهم

اتاق غیر پایاپای( توافقی، تهاتری، تسویه مطالبات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام داد...

روابط عمومی گروه شرکت های پدیده شاندیز در پی موضع و نظری که از سوی نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد مقدس در خصوص پدیده مطرح شده ...

سوالات و انتقادات مطرح شده و پاسخ به آن
پرسش وپاسخ
سوالات و انتقادات مطرح شده و پاسخ به آن
شنبه 20 مرداد

20:08 

...

اتاق پایاپای(نقد ریالی)تعداد سهم : ۴۳۹/۲۱۳ سهم

اتاق غیر پایاپای( توافقی، تهاتری، تسویه مطالبات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام د...

اتاق پایاپای(نقد ریالی)تعداد سهم : ۴۲۷/۱۲۳ سهم

اتاق غیر پایاپای( توافقی، تهاتری، تسویه مطالبات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام د...

اتاق پایاپای(نقد ریالی)تعداد سهم : ۴۲۰/۳۳۲ سهم
اتاق غیر پایاپای( توافقی، تهاتری، تسویه مطالبات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام دادگاه ها)...

مدیر بهره برداری شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز از آمادگی برای انجام جابجایی واحدهای پیش فروش شده اقامتی و
تجاری شده خبر داد.
به...

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده شاندیز، مهندس احتشامی با اشاره به اهمیت رعایت ضوابط ومقررات ایمنی و
بهداشتی در هر یک از واحدهای صنفی...

اتاق پایاپای(نقد ریالی)تعداد سهم : ۴۱۵/۰۸۷ سهم

اتاق غیر پایاپای( توافقی، تهاتری، تسویه مطالبات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام د...

پس از اینکه یک سهام گردان وارد بازار خرید و فروش سهام ابنیه پدیده شاندیز شده است، تغییر و تحولاتی را در میزان عرضه،
تقاضا
و فروش سه...

مدیر عامل گروه شرکت های پدیده شاندیز گفت: از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی می خواهیم که با
حضور در پدیده، ما را حمایت کنند به گزارش روا...

اتاق پایاپای (نقد ریالی) تعداد سهم : ۴۱۰/۴۵۰ سهم

اتاق غیر پایاپای ( توافقی، تهاتری، تسویه مطالبات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام...

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده شاندیز یک ماه پس از فعال شدن واحد بازرسی و نظارت بر فعالیت واحدهای تجاری و رستورانی در شهر پدیده شاندیز از سو...

اتاق پایاپای(نقد ریالی)تعداد سهم : ۴٠٧/٢٩۵ سهم

اتاق غیر پایاپای( توافقی، تهاتری، تسویه مطالبات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام دا...

گزارش حوزه های بهره برداری و فرهنگی، هنری و ورزشی مطرح شد.
در جلسه کمیته بهره برداری و تبلیغات گروه شرکت های پدیده شاندیز:
گزارش حوزه های بهره برداری و فرهنگی، هنری و ورزشی مطرح شد.
یکشنبه 14 مرداد

02:53 

همچنین چند پیشنهاد برنامه های فرهنگی هنری و ورزشی در جهت افزایش پاخور برای مجموعه بررسی و تصویب شد....

  • مهمترین اتفاق سال 95 برای پدیده چه بود؟

لينک اخبار و مطالب خواندنی خود را برای ما ارسال کنيد.