Rss Feed http://www.padide.news/ Rss Feed Copyright (c) 2014 ‍آمار نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز در تاریخ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ http://www.padide.news/news/2133/‍آمار-نقل-و-انتقال-سهام-شرکت-ابنیه-و-ساختمان-پدیده-شاندیز-در-تاریخ۱۳۹۷۰۵۲۴.html?tem=inner


اتاق پایاپای(نقد ریالی)تعداد سهم : ۴۴۲/۷۷۹ سهم

اتاق غیر پایاپای( توافقی، تهاتری، تسویه مطالبات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام دادگاه ها) تعداد سهم : ۷۸۸/۸۱۰
سهم

تعداد کل سهام انتقالی : ۱/۲۳۱/۷۸۹ سهم
]]>
2018/08/15 15:37
آمار نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز در تاریخ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ http://www.padide.news/news/2132/آمار-نقل-و-انتقال-سهام-شرکت-ابنیه-و-ساختمان-پدیده-شاندیز-در-تاریخ۱۳۹۷۰۵۲۳.html?tem=inner


اتاق پایاپای(نقد ریالی)تعداد سهم : ۴۴۰/۷۱۲ سهم

اتاق غیر پایاپای( توافقی، تهاتری، تسویه مطالبات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام دادگاه ها) تعداد سهم : ۴۹۱/۹۵۰
سهم
تعداد_کل_سهام, انتقالی : ۹۳۲/۶۶۲ سهم
با تقویت نقدشوندگی سهام و افزایش نسبی قیمت معاملاتی در بازار توافقی طی چند روز گذشته، کاهش عرضه و فروش در بازار مشهود است و به همین دلیل تعداد سهام خرید و فروش شده نسبت به روزهای قبل از آن کاهش نشان می‌دهد.
]]>
2018/08/14 15:58
آمار نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز در تاریخ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ http://www.padide.news/news/2130/آمار-نقل-و-انتقال-سهام-شرکت-ابنیه-و-ساختمان-پدیده-شاندیز-در-تاریخ۱۳۹۷۰۵۲۲.html?tem=inner


اتاق پایاپای(نقد ریالی)تعداد سهم : ۴۳۸/۲۰۱ سهم

اتاق غیر پایاپای( توافقی، تهاتری، تسویه مطالبات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام دادگاه ها) تعداد سهم : ۸۸۹/۸۷۴
سهم

تعداد کل سهام انتقالی : ۱/۳۲۸/۰۷۵ سهم
]]>
2018/08/13 19:00
فک پلمپ ۳ واحد رستورانی پس از رفع نقص، در خیابان سنگ فرش پدیده شاندیز http://www.padide.news/news/2131/فک-پلمپ-۳-واحد-رستورانی-پس-از-رفع-نقص،-در-خیابان-سنگ-فرش-پدیده-شاندیز.html?tem=inner


مدیر بهره برداری شهر رویایی پدیده شاندیز از رفع نقص و تکمیل پرونده سه واحد رستورانی خیابان سنگ فرش و فک پلمپ آن ها خبر داد.
به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده، جمال شوشتری گفت: در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ اخطاریه ای توسط رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی #شهرستان_بینالود به کلیه واحد های مستقر در #خیابان_سنگ_فرش برای تکمیل مدارک و پیگیری اخذ پروانه کسب ابلاغ شده بود و می بایست ظرف مدت ۱۰ روز مدارک خود را در اتحادیه مربوط تکمیل می نمودند.
]]>
2018/08/13 15:03
نشست فوق العاده مدیران گروه شرکتهای پدیده شاندیز با مدیران فرابورس http://www.padide.news/news/2129/نشست-فوق-العاده-مدیران-گروه-شرکتهای-پدیده-شاندیز-با-مدیران-فرابورس.html?tem=inner


به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده شاندیز و در ادامه پیگیری های ورود دو شرکت ابنیه و توسعه پدیده شاندیز به بورس، امروز نشست مدیران گروه شرکت های پدیده شاندیز با مدیران فرابورس برگزار شد.

]]>
2018/08/13 00:21
آمار نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز در تاریخ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ http://www.padide.news/news/2128/آمار-نقل-و-انتقال-سهام-شرکت-ابنیه-و-ساختمان-پدیده-شاندیز-در-تاریخ۱۳۹۷۰۵۲۱.html?tem=inner


تاق پایاپای(نقد ریالی)تعداد سهم : ۴۳۳/۳۶۷ سهم

اتاق غیر پایاپای( توافقی، تهاتری، تسویه مطالبات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام دادگاه ها) تعداد سهم : ۷۹۱/۰۹۲
سهم

تعداد کل سهام انتقالی : ۱/۲۲۴/۴۵۹ سهم

]]>
2018/08/12 19:06
دست همه حمایتگران از پدیده را به گرمی می فشریم http://www.padide.news/news/2127/دست-همه-حمایتگران-از-پدیده-را-به-گرمی-می-فشریم.html?tem=inner


روابط عمومی گروه شرکت های پدیده شاندیز در پی موضع و نظری که از سوی نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد مقدس در خصوص پدیده مطرح شده است، با مدیرعامل گروه شرکت های پدیده شاندیز مصاحبه کوتاهی را انجام داد.
]]>
2018/08/12 00:24
سوالات و انتقادات مطرح شده و پاسخ به آن http://www.padide.news/news/2126/سوالات-و-انتقادات-مطرح-شده-و-پاسخ-به-آن.html?tem=inner]]>
2018/08/11 20:08
پیام تسلیت به مناسبت شهادت امام جواد (ع) http://www.padide.news/news/2125/پیام-تسلیت-به-مناسبت-شهادت-امام-جواد-(ع).html?tem=inner]]>
2018/08/11 19:23
آمار نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز در تاریخ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ http://www.padide.news/news/2124/آمار-نقل-و-انتقال-سهام-شرکت-ابنیه-و-ساختمان-پدیده-شاندیز-در-تاریخ۱۳۹۷۰۵۲۰.html?tem=inner


اتاق پایاپای(نقد ریالی)تعداد سهم : ۴۳۹/۲۱۳ سهم

اتاق غیر پایاپای( توافقی، تهاتری، تسویه مطالبات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام دادگاه ها) تعداد سهم : ۱/۴۷۹/۱۶۴
سهم

تعداد_کل_سهام_انتقالی ۱/۹۱۸/۳۷۷ سهم
]]>
2018/08/11 15:57
آمار نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز در تاریخ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ http://www.padide.news/news/2123/آمار-نقل-و-انتقال-سهام-شرکت-ابنیه-و-ساختمان-پدیده-شاندیز-در-تاریخ۱۳۹۷۰۵۱۸.html?tem=inner


اتاق پایاپای(نقد ریالی)تعداد سهم : ۴۲۷/۱۲۳ سهم

اتاق غیر پایاپای( توافقی، تهاتری، تسویه مطالبات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام دادگاه ها) تعداد سهم : ۱/۹۱۷/۱۳۲
سهم

تعداد_کل_سهام_انتقالی ۲/۳۴۴/۲۵۵ سهم
]]>
2018/08/09 15:03
آمار نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۷ http://www.padide.news/news/2121/آمار-نقل-و-انتقال-سهام-شرکت-ابنیه-و-ساختمان-پدیده-شاندیز-در-تاریخ-۱۳۹۷۵۱۷.html?tem=inner


اتاق پایاپای(نقد ریالی)تعداد سهم : ۴۲۰/۳۳۲ سهم
اتاق غیر پایاپای( توافقی، تهاتری، تسویه مطالبات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام دادگاه ها) تعداد سهم : ۱/۵۶۹/۰۳۵
سهم

تعداد کل سهام انتقالی :۱/۹۸۹/۳۶۷ سهم
]]>
2018/08/08 15:58
فراهم شدن امکان جابجایی واحدهای اقامتی و تجاری پیش فروش شده پدیده http://www.padide.news/news/2122/فراهم-شدن-امکان-جابجایی-واحدهای-اقامتی-و-تجاری-پیش-فروش-شده-پدیده.html?tem=inner


مدیر بهره برداری شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز از آمادگی برای انجام جابجایی واحدهای پیش فروش شده اقامتی و
تجاری شده خبر داد.
به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده، جمال شوشتری گفت: بر اساس مصوبات هیأت مدیره
شرکت_ابنیه_و_ساختمان پدیده_شاندیز و به منظور ایفای تعهد، تکریم خریداران و افزایش پاخور بیشتر و استفاده از ظرفیت های
به بهره برداری رسیده در شهر_رویایی_پدیده_شاندیز، آمادگی است تا در خصوص جابجایی واحد های پیش فروش شده اقامتی
و تجاری و در توافق با خریداران اقدام گردد.
]]>
2018/08/08 15:30
با متخلفانی که سلامت بازدید کنندگان را به خطر بیندازند برخورد قانونی خواهیم کرد http://www.padide.news/news/2120/با-متخلفانی-که-سلامت-بازدید-کنندگان-را-به-خطر-بیندازند-برخورد-قانونی-خواهیم-کرد.html?tem=inner


به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده شاندیز، مهندس احتشامی با اشاره به اهمیت رعایت ضوابط ومقررات ایمنی و
بهداشتی در هر یک از واحدهای صنفی که با امنیت وسلامت افراد مرتبط است، افزود: لزوم پیاده سازی و یکپارچگی مسائل
بهداشتی،ایمنی ومحیط زیستی ونیز ایجاد هماهنگی یایکسان سازی نوع بهره برداری هریک از رستوران ها در
شهر_رویایی_پدیده_شاندیز از عواملی بود که از مهرماه ۱۳۹۵ و پس از تشکیل واحد HSE در پروژه پدیده در راس امور قرار گرفت.

]]>
2018/08/07 23:18
آمار نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز در تاریخ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ http://www.padide.news/news/2119/آمار-نقل-و-انتقال-سهام-شرکت-ابنیه-و-ساختمان-پدیده-شاندیز-در-تاریخ۱۳۹۷۰۵۱۶.html?tem=inner


اتاق پایاپای(نقد ریالی)تعداد سهم : ۴۱۵/۰۸۷ سهم

اتاق غیر پایاپای( توافقی، تهاتری، تسویه مطالبات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام دادگاه ها) تعداد سهم : ۱/۲۲۳/۸۹۸
سهم

تعداد کل سهام انتقالی : ۱/۶۳۸/۹۸۵ سهم
]]>
2018/08/07 18:32
تحلیل و نمودار مقایسه ای خرید و فروش سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز http://www.padide.news/news/2118/تحلیل-و-نمودار-مقایسه-ای-خرید-و-فروش-سهام-شرکت-ابنیه-و-ساختمان-پدیده-شاندیز.html?tem=inner


پس از اینکه یک سهام گردان وارد بازار خرید و فروش سهام ابنیه پدیده شاندیز شده است، تغییر و تحولاتی را در میزان عرضه،
تقاضا
و فروش سهام شاهد هستیم.

نمودار زیر تحولات دوره محدود شش روزه خرید و فروش سهام را از ۱۳۹۷/۵/۹ نشان می دهد.
]]>
2018/08/06 20:08
درخواست حمایت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ابرپروژه اقتصادی پدیده http://www.padide.news/news/2117/درخواست-حمایت-از-نمایندگان-مجلس-شورای-اسلامی-به-ابرپروژه-اقتصادی-پدیده.html?tem=inner


مدیر عامل گروه شرکت های پدیده شاندیز گفت: از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی می خواهیم که با
حضور در پدیده، ما را حمایت کنند به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده شاندیز، دکتر ابوالفضل انتظاری در جلسه هفتگی شورای مدیران گروه شرکت
های پدیده شاندیز با قدردانی از حمایت ها و همراهی دستگاه قضا و مدیران اجرایی و حاکمیتی برای حل مسائل مربوط به این
شرکت گفت:
]]>
2018/08/06 19:03
آمار نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز درتاریخ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ http://www.padide.news/news/2116/آمار-نقل-و-انتقال-سهام-شرکت-ابنیه-و-ساختمان-پدیده-شاندیز-درتاریخ۱۳۹۷۰۵۱۵.html?tem=inner


اتاق پایاپای (نقد ریالی) تعداد سهم : ۴۱۰/۴۵۰ سهم

اتاق غیر پایاپای ( توافقی، تهاتری، تسویه مطالبات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام دادگاه ها) تعداد سهم : ۱/۷۱۱/۲۳۲ سهم

تعداد کل سهام انتقالی: ۲/۱۲۱/۶۸۲ سهم
]]>
2018/08/06 03:21
پلمپ ۴ واحد رستورانی کنار سنگ فرش خیابان پدیده شاندیز http://www.padide.news/news/2115/پلمپ-۴-واحد-رستورانی-کنار-سنگ-فرش-خیابان-پدیده-شاندیز.html?tem=inner


به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده شاندیز یک ماه پس از فعال شدن واحد بازرسی و نظارت بر فعالیت واحدهای تجاری و رستورانی در شهر پدیده شاندیز از سوی مدیریت بهره برداری شرکت، و پس از نظارت ها و ابلاغ اخطاریه های قانونی، امروز ۴ واحد رستورانی کنار سنگ فرش و در جهت افزایش ارتقاء استانداردهای بهداشتی و امنیت غذایی و تضمین سلامت گردشگران و مردم پلمپ شد.
]]>
2018/08/05 09:40
آمار نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز در تاریخ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ http://www.padide.news/news/2114/آمار-نقل-و-انتقال-سهام-شرکت-ابنیه-و-ساختمان-پدیده-شاندیز-در-تاریخ۱۳۹۷۰۵۱۴.html?tem=inner


اتاق پایاپای(نقد ریالی)تعداد سهم : ۴٠٧/٢٩۵ سهم

اتاق غیر پایاپای( توافقی، تهاتری، تسویه مطالبات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام دادگاه ها) تعداد سهم : ١/١۶٣/١٧٣ سهم

تعداد کل سهام انتقالی : ١/۵٧٠/۴۶٨ سهم

]]>
2018/08/05 03:27
گزارش حوزه های بهره برداری و فرهنگی، هنری و ورزشی مطرح شد. http://www.padide.news/news/2113/گزارش-حوزه-های-بهره-برداری-و-فرهنگی،-هنری-و-ورزشی-مطرح-شد..html?tem=inner


همچنین چند پیشنهاد برنامه های فرهنگی هنری و ورزشی در جهت افزایش پاخور برای مجموعه بررسی و تصویب شد.
]]>
2018/08/05 02:53
آمار نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز در تاریخ۱۳۹۷/۵/۱۳ http://www.padide.news/news/2112/آمار-نقل-و-انتقال-سهام-شرکت-ابنیه-و-ساختمان-پدیده-شاندیز-در-تاریخ۱۳۹۷۵۱۳.html?tem=inner


اتاق پایاپای(نقد ریالی)تعداد سهم : ۴۱۵/۰۷۷ سهم
اتاق غیر پایاپای( توافقی، تهاتری، تسویه مطالبات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام دادگاه ها) تعداد سهم : ۱/۰۷۸/۶۸۷سهم
تعداد کل سهام انتقالی : ۱/۴۹۳/۷۶۴ سهم
برای سومین روز متوالی بازارگردان نسبت به خرید از سامانه سناپ و جمع آوری بخشی از سهام عرضه شده، اقدام کرد.

]]>
2018/08/04 16:51
دعوت از سرمایه گذار http://www.padide.news/news/2111/دعوت-از-سرمایه-گذار.html?tem=inner


برای اطلاعات بیشتر عکس را ملاحضه فرمایید .
]]>
2018/08/04 15:15
فاز۱۱ تا۱۹ مرکز تجاری و تفریحی پدیده شاندیز http://www.padide.news/news/2110/فاز۱۱-تا۱۹-مرکز-تجاری-و-تفریحی-پدیده-شاندیز.html?tem=inner


مدیر عامل گروه شرکت های پدیده شاندیز از آغاز عملیات تجهیز کارگاه عمرانی فاز ۱۱ تا ۱۹ مرکز خرید پدیده خبر داد.
]]>
2018/08/04 15:05
جلسه هیئت مدیره شرکت تجارت الکترونیک کیش برگزار شد http://www.padide.news/news/2109/جلسه-هیئت-مدیره-شرکت-تجارت-الکترونیک-کیش-برگزار-شد.html?tem=inner


در این جلسه عملکرد چند ماهه اول سال۱۳۹۷ شرکت از سوی مدیرعامل مطرح گردید
]]>
2018/08/02 23:51
ارائه گزارشی از شرایط بازار سهام و ورود اولیه سهام گردان http://www.padide.news/news/2108/ارائه-گزارشی-از-شرایط-بازار-سهام-و-ورود-اولیه-سهام-گردان.html?tem=inner


در جلسه هیات مدیره موسسه پشتیبانی سهام از شرایط بازار سهام و ورود اولیه سهام گردان گزارشی ارائه شد و آثار وضعی آن روی بازار توافقی و همچنین صف خرید و فروش سهام در سامانه سناپ بررسی گردید.]]>
2018/08/02 21:28
جلسه هفتگی هیئت مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز برگزار شد http://www.padide.news/news/2107/جلسه-هفتگی-هیئت-مدیره-شرکت-توسعه-بین-المللی-صنعت-گردشگری-پدیده-شاندیز-برگزار-شد.html?tem=innerدر این نشست مدیرعامل گروه شرکت های پدیده شاندیز گزارشی را از مراحل مذاکره، تفاهم و اجرایی شدن ورود سهام گردان به بازار سهم شرکت ابنیه و ساختمان ارائه کرد.
همچنین هیئت مدیره در خصوص پیشنهادات سهام گردانی غیرنقدی سهام پدیده شاندیز نیز مذاکره و کلیات آن به تصویب رسید

]]>
2018/08/02 16:57
آمار نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ http://www.padide.news/news/2106/آمار-نقل-و-انتقال-سهام-شرکت-ابنیه-و-ساختمان-پدیده-شاندیز-در-تاریخ-۱۳۹۷۰۵۱۱.html?tem=inner
اتاق پایاپای(نقد ریالی)تعداد سهم : ۴۰۳/۱۷۱ سهم

اتاق غیر پایاپای( توافقی، تهاتری، تسویه مطالبات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام دادگاه ها) تعداد سهم : ۷۱۴/۵۳۱ سهم

تعداد کل سهام انتقالی : ۱/۱۱۷/۷۰۲ سهم
برای دومین روز متوالی بازارگردان نسبت به خرید از سامانه سناپ و جمع آوری بخشی از سهام عرضه شده، اقدام کرد

]]>
2018/08/02 16:03
ارائه گزارشی از پیشرفت فیزیکی و ابعاد فعالیت های اجرایی و عمرانی http://www.padide.news/news/2105/ارائه-گزارشی-از-پیشرفت-فیزیکی-و-ابعاد-فعالیت-های-اجرایی-و-عمرانی.html?tem=inner


‍ در جلسه هفتگی کمیته فنی و عمران پدیده شاندیز، نماینده مدیر طرح گزارش مبسوطی را از پیشرفت فیزیکی و ابعاد فعالیت های اجرایی و عمرانی هر یک از پروژه های آپارتمان های میان مرتبه، احداث سرویس های بهداشتی خیابان سنگ فرش، روند تعمیرات و تکمیل فاز ۱ تا ۱۱ مرکز تجاری، هشت هزار متری نمایشگاهی، آغاز فعالیت‌های اولیه برای تکمیل و ساخت فاز ۱۱ تا ۱۹ تجاری ارائه کرد.
]]>
2018/08/01 20:20
هر هفته روزهای پنج شنبه http://www.padide.news/news/2104/هر-هفته-روزهای-پنج-شنبه.html?tem=inner


شما سهامداران محترم می توانید برای اعلام آمادگی و ثبت نام خود در برنامه بازدید از پیشرفت کار عملیات عمرانی پروژه آپارتمان های میان مرتبه (لورایز) به ربات پدیده در تلگرام، به آدرس @padide_ask_bot و همچنین صفحه ادمین ربات به آدرس padidecoadmin@ مشخصات شخصی(نام و نام خانوادگی - شماره همراه - کدسهامداری) ارسال نمایید تا مراحل ثبت نام شما برای حضور در مراسم صورت گیرد.
]]>
2018/08/01 17:48
آمار نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز در تاریخ ۱۰/ ۵/ ۱۳۹۷ http://www.padide.news/news/2103/آمار-نقل-و-انتقال-سهام-شرکت-ابنیه-و-ساختمان-پدیده-شاندیز-در-تاریخ-۱۰-۵-۱۳۹۷.html?tem=inner
اتاق پایاپای(نقد ریالی)تعداد سهم : ٣٣٢٢٠٠ سهم

اتاق غیر پایاپای( توافقی، تهاتری، تسویه مطالبات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام دادگاه ها) تعداد سهم : ٨٧٣٥٦٣ سهم

تعداد کل سهام انتقالی : ١٢٠٥٧٦٣ سهم

امروز سهام گردانی برای اولین مرحله نسبت به جمع آوری قسمت اعظم سهام #صف_فروش سامانه سناپ اقدام کرد. بنابراین نقدشوندگی سهام بیشتر و قیمت معاملاتی سهام تقویت گردید.

]]>
2018/08/01 16:18
آمار نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/‌۰۹ http://www.padide.news/news/2102/آمار-نقل-و-انتقال-سهام-شرکت-ابنیه-و-ساختمان-پدیده-شاندیز-در-تاریخ-۱۳۹۷۰۵‌۰۹.html?tem=inner
اتاق پایاپای(نقد ریالی)تعداد سهم : ۱۰۰۰ سهم

اتاق غیر پایاپای( توافقی، تهاتری، تسویه مطالبات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام دادگاه ها) تعداد سهم : ۶۶۳/۶۶۹ سهم

تعداد کل سهام انتقالی : ۶۶۴/۶۶۹ سهم
]]>
2018/07/31 17:44
مجمع عمومی ۵ شرکت اقماری گروه شرکت های پدیده شاندیز برگزار شد http://www.padide.news/news/2101/مجمع-عمومی-۵-شرکت-اقماری-گروه-شرکت-های-پدیده-شاندیز-برگزار-شد.html?tem=inner


این شرکت ها عبارتند بودند از: آریا بتن صنعت شرق، آرمان نظارت پدیده شاندیز، ساختمانی تاسیسات بانی راه، تامین و توزیع کالاهای پدیده شاندیز، آریا دوام ساز شرق
]]>
2018/07/30 23:58
دکوراسیون و طراحی داخلی ۱۰ غرفه مرکز خرید در حال اجرا است http://www.padide.news/news/2100/دکوراسیون-و-طراحی-داخلی-۱۰-غرفه-مرکز-خرید-در-حال-اجرا-است.html?tem=inner


مدیر بهره برداری مرکز تعطیلات، سرگرمی و خرید پدیده شاندیز از اجرای دکوراسیون و طراحی داخلی ده غرفه تجاری واقع در راهرو اصلی امتداد سازه زین اسبی ( #ورودی_نور ) خبر داد.
]]>
2018/07/30 20:01
آمار نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ http://www.padide.news/news/2099/آمار-نقل-و-انتقال-سهام-شرکت-ابنیه-و-ساختمان-پدیده-شاندیز-در-تاریخ-۱۳۹۷۰۵۰۸.html?tem=inner
اتاق پایاپای(نقد ریالی)تعداد سهم : ۶۲۷۵ سهم

اتاق غیر پایاپای( توافقی، تهاتری، تسویه مطالبات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام دادگاه ها) تعداد سهم : ۹۰۹/۶۱۰ سهم

تعداد کل سهام انتقالی : ۹۱۵/۸۸۵ سهم
]]>
2018/07/30 16:44
معرفی رندگان خوش شانس خودرو در قرعه کشی هایپر فامیلی پدیده شاندیز http://www.padide.news/news/2098/معرفی-رندگان-خوش-شانس-خودرو-در-قرعه-کشی-هایپر-فامیلی-پدیده-شاندیز.html?tem=inner


اسامی برندگان خوش شانس قرعه کشی پنج خودرو vela v۵ قرعه کشی هایپرفامیلی در پدیده شاندیز اعلام شد.
]]>
2018/07/30 11:35
برگزاری دومین نشست صمیمی و کاربردی شرکت پدیده پارسیان توس http://www.padide.news/news/2097/برگزاری-دومین-نشست-صمیمی-و-کاربردی-شرکت-پدیده-پارسیان-توس.html?tem=inner


دومین نشست کاربردی مدیرعامل شرکت پارسیان توس با کارکنان اداری و پرسنل رستوران مرکزی در محل تالار رستوران پدیده شاندیز برگزار گردید.
]]>
2018/07/30 08:29
جلسه کارگروه بهره برداری و تبلیغات http://www.padide.news/news/2096/جلسه-کارگروه-بهره-برداری-و-تبلیغات.html?tem=inner


در جلسه کارگروه بهره برداری و تبلیغات مطرح شد:

۱- برنامه ریزی یک جشنواره شیرینی، شکلات و آشپزی در فودکورت مرکز تجاری
۲- اعمال نظارت و بازرسی بر تقویم فعالیتی و و اجرای آیین نامه واحدهای تجاری
۳- برنامه ریزی برای اجرای برنامه های فرهنگی، هنری، ورزشی و جُنگ تابستانه در جهت جذب گردشگران بیشتر به مجموعه پدیده شاندیز و ایجاد پاخور بیشتر
۴- برنامه ریزی و پیگیری برای تحقق هدف گذاری انجام شده جهت فعالیت تعداد بیشتری از واحدهای تجاری آماده بهره برداری
۵- دعوت عام و رسانه ای از فعالان اقتصادی، تجاری،تولیدی و برندهای رسمی جهت فعالیت در واحدهای آماده بهره برداری مرکز تجاری
]]>
2018/07/29 21:55
تصویب لوایح پیشنهادی در جلسه شرکت ابنیه و ساختمان پدیده http://www.padide.news/news/2095/تصویب-لوایح-پیشنهادی-در-جلسه-شرکت-ابنیه-و-ساختمان-پدیده.html?tem=inner


در جلسه هفتگی هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان، چندین لایحه پیشنهادی بررسی و تصویب گردید.
]]>
2018/07/29 21:18
آمار نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ http://www.padide.news/news/2094/آمار-نقل-و-انتقال-سهام-شرکت-ابنیه-و-ساختمان-پدیده-شاندیز-در-تاریخ-۱۳۹۷۰۵۰۷.html?tem=inner
اتاق پایاپای(نقد ریالی)تعداد سهم : ۵۵۵ سهم

اتاق غیر پایاپای( توافقی، تهاتری، تسویه مطالبات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام دادگاه ها) تعداد سهم : ۵۳۴/۶۰۵ سهم

تعداد کل سهام انتقالی : ۵۳۵/۱۶۰ سهم
]]>
2018/07/29 17:43
استقرار پیمانکار و مشاور پروژه بلوک های ۱۱ تا ۱۹ مرکز خرید در محل پروژه http://www.padide.news/news/2093/استقرار-پیمانکار-و-مشاور-پروژه-بلوک-های-۱۱-تا-۱۹--مرکز-خرید-در-محل-پروژه.html?tem=inner


معاون امور عمرانی شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز اعلام کرد: پیرو امضاء قرارداد تکمیل بلوک های ۱۱ تا ۱۹ ساختمان مرکز خرید پدیده شاندیز به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال با شرکت سایه گستر مرو و ابلاغ آن به پیمانکار و مشاور این پروژه، تیم های اجرایی و تخصصی پیمانکار و مشاور در محل پروژه مستقر شدند.
]]>
2018/07/29 11:10
پاسخ به تعدادی از سوالات شما سهامداران و مخاطبان گرامی از سوی مدیر عامل گروه شرکت های پدیده http://www.padide.news/news/2091/پاسخ-به-تعدادی-از-سوالات-شما-سهامداران-و-مخاطبان-گرامی-از-سوی-مدیر-عامل-گروه-شرکت-های-پدیده.html?tem=inner


جواب های کوتاه به سوالات طرح شده ذیلا تقدیم می گردد:
]]>
2018/07/29 06:02
آمار نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ http://www.padide.news/news/2090/آمار-نقل-و-انتقال-سهام-شرکت-ابنیه-و-ساختمان-پدیده-شاندیز-در-تاریخ-۱۳۹۷۰۵۰۶.html?tem=inner


اتاق پایاپای(نقد ریالی)تعداد سهم : ۷۰۰ سهم

اتاق غیر پایاپای( توافقی، تهاتری، تسویه مطالبات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام دادگاه ها) تعداد سهم :۵۱۴/۳۳۴ سهم

تعداد کل سهام انتقالی : ۵۱۵/۰۳۴ سهم
]]>
2018/07/28 19:23
ضرورت پذیرش سهام پدیده در بورس و گلایه از کندی فرایند اداری http://www.padide.news/news/2089/ضرورت--پذیرش-سهام-پدیده-در-بورس-و-گلایه-از-کندی-فرایند-اداری.html?tem=inner


مدیرعامل گروه شرکت های پدیده شاندیز با اشاره به فرآیند طولانی ورود دو شرکت ابنیه و ساختمان و توسعه پدیده شاندیز به بازار پولی و بورس کشور گفت: سهام شرکت های پدیده شاندیز بنا بر مطالعات اقتصادی انجام شده دارای مزیت و بازدهی اقتصادی بالایی میباشد اما این سهام در حال حاضر در بازار محدود دیداری شرکت در پدیده شاندیز ارائه می شود و عرضه آن در سامانه سناپ خاص گروه شرکت های پدیده شاندیز شرایط ابتیاع و خرید عمومی کمتری دارد.
]]>
2018/07/28 17:44
پدیده ٠ پرسپولیس ١ http://www.padide.news/news/2088/پدیده-٠-پرسپولیس-١.html?tem=inner


علی علیپور آقای گل فصل گذشته دقیقه ۸با حضور پشت ضربه پنالتی برای پرسپولیس آن را خلاف جهت حرکت جلالی راد به تور دروازه پدیده چسباند.
]]>
2018/07/26 23:23
آمار نقل و انتقال سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ http://www.padide.news/news/2087/آمار-نقل-و-انتقال-سهام-شرکت-ابنیه-و-ساختمان-پدیده-شاندیز-در-تاریخ-۱۳۹۷۰۵۰۴.html?tem=inner
اتاق پایاپای(نقد ریالی)تعداد سهم : ۵۳۰ سهم

اتاق غیر پایاپای( توافقی، تهاتری، تسویه مطالبات، انتقال به وابستگان درجه یک، احکام دادگاه ها) تعداد سهم : ۹۴۴/۲۴۷ سهم

تعداد کل سهام انتقالی : ۹۴۴/۷۷۷ سهم
]]>
2018/07/26 17:31
مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز اعلام کرد: به اعتماد خریداران پاسخ می دهیم http://www.padide.news/news/2086/مدیرعامل-شرکت-ابنیه-و-ساختمان-پدیده-شاندیز-اعلام-کرد:-به-اعتماد-خریداران-پاسخ-می-دهیم.html?tem=inner


مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز گفت: با تحویل اولین سری از واحدهای اقامتی تا پایان سال جاری، به اعتماد خریداران پاسخ می دهیم.
]]>
2018/07/26 14:16
جلسه هفتگی کارگروه فنی و عمران برگزار شد http://www.padide.news/news/2084/جلسه-هفتگی-کارگروه-فنی-و-عمران-برگزار-شد.html?tem=inner


در این جلسه معاون عمرانی شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز طرح و برنامه های اجرایی و عملیاتی ‌ساخت و تکمیل پروژه‌های مختلف را تشریح کرد.
]]>
2018/07/26 12:09
بازدید اولین گروه های پیش‌خرید کننده واحدهای اقامتی پدیده شاندیز از مراحل ساخت و تکمیل پروژه http://www.padide.news/news/2085/بازدید-اولین-گروه-های-پیش‌خرید-کننده-واحدهای-اقامتی-پدیده-شاندیز-از-مراحل-ساخت-و-تکمیل-پروژه.html?tem=inner


به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده شاندیز اولین گروه های پیش خرید کنندگان واحدهای اقامتی پدیده شاندیز بازدید خود را از عملیات تکمیل و ساخت پروژه آغاز نموده اند
]]>
2018/07/26 09:33
مذاکرات برای پشتیبانی از سهام و ورود سهام گردان به مراحل توافق حقوقی و قراردادی رسیده است http://www.padide.news/news/2083/مذاکرات-برای-پشتیبانی-از-سهام-و-ورود-سهام-گردان-به-مراحل-توافق-حقوقی-و-قراردادی-رسیده-است.html?tem=inner


به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده شاندیز دکتر ابوالفضل انتظاری در حاشیه مراسم جشن بزرگ میلاد حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام در سنگفرش شهر رویایی پدیده شاندیز و با اشاره به خواسته سهامداران در پشتیبانی از نقدشوندگی و قیمت معاملاتی سهام گفت: خوشبختانه مذاکرات چند لایه و چند جانبه در تهران و مشهد و با اشخاص حقیقی و حقوقی و مجموعه های تخصصی به مراحل توافق کلی رسیده است و اکنون گروه کارشناسی مذاکرات مربوط به تدوین قرارداد و چگونگی ورود اجرایی و مالی سهام گردان را پیگیری می‌کنند.
]]>
2018/07/25 21:27